“És mentida que els sords visquin en un món silenciós, a l’associació de sords hi ha uns guirigalls!”

El seu pare és sord de naixement i la seva mare ho és des dels 14 mesos, a causa d’una meningitis. D’adult l'Enric Lluch va descobrir l’existència dels CODA

Enric Lluch, fill de pares sords, és intèrpret professional de llengua de signes i acosta dos mons que, a priori, viuen allunyats. / RUTH MARIGOT