Crim masclista al Pakistan

Un home molt proper a la família i un ancià del poble resen a les tombes de dues germanes que van ser assassinades pels seus familiars