Els Jocs d'Hivern

Imatge tema Jocs d'Hivern Barcelona-Pirineus

La possible candidatura dels Jocs d'Hivern al Pirineu és una iniciativa que, emulant l'èxit dels Jocs del 1992, vol tornar a posar el nostre país al mapa mundial amb un plantejament que trenqui amb el model de jocs sumptuosos com els de Sotxi 2014 o Pequín 2022 (el 2018 es van fer a Corea del Sud), és a dir, de països dictatorials i poc sensibles en termes ambientals. Tot i això, no s'ha lliurat de la polèmica.