Publicitat
Publicitat
image-alt

L’APUNT

ESTHER VERA

Maza, De los Cobos, la tempesta i Piolín

El fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, està reprovat al Congrés per haver afavorit presumptament els interessos del PP en causes de corrupció. Maza va obrir ahir el camí a la detenció del president...

The agent provocateur

In the future we can review the mistakes and haste of the pro-independence movement, the risks of reducing the social base needed in order to win the referendum. But today it is essential, once again, to...

L’agent provocador

Podrem fer repàs en el futur dels errors i les presses del moviment sobiranista, dels riscos de reduir la base social imprescindible per guanyar el referèndum. Però avui cal assenyalar un dia més l’objectiu...

El agente provocador

Podremos hacer repaso en el futuro de los errores y las prisas del movimiento soberanista, los riesgos de reducir la base social imprescindible para ganar el referéndum. Pero hoy hay que señalar, un día...

Desapareguin, ar!

El vocabulari polític s’està intoxicant de termes més propis de la lluita contra el crim i el terrorisme que de paraules útils per rebaixar la tensió de la crisi d’estat que viu Espanya. Quan el ministre de...

Desaparezcan, ¡ar!

El vocabulario político está intoxicándose de términos más propios de la lucha contra el crimen y el terrorismo que de palabras útiles para rebajar la tensión de la crisis de estado que vive España. Cuando...

Qüestió de democràcia i llibertat

L’Estat ha triat convertir la demanda majoritària d’un referèndum a Catalunya en una causa per la democràcia. Amb la decisió del govern del PP de suspendre l’autonomia financera i el concurs d’una fiscalia...

La naturalesa de l’Estat

L’Estat, amb Rajoy, no ha sabut deixar passar l’oportunitat de demostrar la feble naturalesa de la qualitat democràtica espanyola. Un cop més es demostra a una majoria de catalans que la via del diàleg, la...

Realitats paral·leles

El compte enrere cap a l’1 d’octubre superarà la mítica frase de Blade runner i veurem coses que no hauríem cregut. Som davant de dues realitats paral·leles. El BOE assegura que la Generalitat de Catalunya...

La clau de la caixa

La llei d’estabilitat i la resta de normativa aprovada per l’Estat per fer front a la salvatge crisi del deute van servir per centrifugar el compliment del dèficit a les comunitats. Malgrat que són les...

End of a Regime

The Spanish government continues to expend energy on losing Catalonia and ensuring the situation has international repercussions in terms of its effect on economic stability, the quality of Spain’s...

Fi de règim

El govern de l’Estat continua esmerçant esforços a perdre Catalunya i convertir la situació en un cas de repercussions internacionals pels riscos sobre l’estabilitat econòmica, la qualitat de la democràcia,...

Fin de régimen

El gobierno del Estado sigue dedicando esfuerzos a perder a Cataluña y convertir la situación en un caso de repercusiones internacionales por los riesgos sobre la estabilidad económica, la calidad de la...

L’afer clandestí i la bíblia de la City

Malgrat l’amenaça de les set plagues d’Egipte la campanya pel referèndum de l’1-O ha començat. Es tracta del suposat afer intern més internacionalitzat dels últims temps i de l’acte polític prohibit més...

El asunto clandestino y la biblia de la City

A pesar de la amenaza de las siete plagas de Egipto, la campaña por el referéndum del 1-O ha empezado. Se trata del supuesto asunto interno más internacionalizado de los últimos tiempos y del acto político...

Public spiritedness, determination, responsibility

Today Catalonia’s independence process enters a new, critical phase. It does so with the referendum convened by the Government of Catalonia through a law passed by Parliament. It does so with a fresh wave...

Civisme, determinació, responsabilitat

Avui comença una nova i determinant hora del Procés. Ho fa amb el referèndum convocat pel govern de Catalunya amb una llei del Parlament. Ho fa amb un nou suport ciutadà massiu i impecable en un moment...

Civismo, determinación, responsabilidad

Comienza una nueva y determinante hora del Procés. Lo hace con el referéndum convocado por el gobierno de Cataluña con una ley del Parlament. Lo hace con un nuevo apoyo ciudadano masivo e impecable en un...

Parallel lines

The referendum was officially declared according to Catalan law and was immediately ruled to be illegal under Spanish law. A clash of legitimacy has already taken place. The state shows its strength by...

Línies paral·leles

El referèndum està convocat amb la legalitat catalana i ha sigut il·legalitzat immediatament amb la llei de l’Estat. El xoc de legitimitats ja ha tingut lloc. La força de l’Estat amenaça amb la presó i la...

Till hell freezes over

Once again, the Catalan Parliament was witness to a parliamentary session unbecoming of a consolidated democracy, a session in which trickery and filibustering were employed to try to pass —or block— the...

Fins que es congeli l’infern

El Parlament va tornar a viure una sessió indigna d’una democràcia consolidada amb trucs i filibusterisme per intentar aprovar o bloquejar la discutible llei de transitorietat jurídica. És obvi que el...

Hasta que se congele el infierno

El Parlament volvió a vivir una sesión indigna de una democracia consolidada con trucos y filibusterismo para intentar aprobar o bloquear la discutible ley de transitoriedad jurídica. Es obvio que el...

A decalogue amid the strain

1. For the first time in history, the conflict between Catalonia and Spain can only end in a ballot. There is no room for a civil war or a coup.2. Spain is not the UK.3. The Partido Popular’s strategy does...

Decàleg enmig de la crispació

1. Per primer cop en la història el conflicte entre Catalunya i Espanya només pot acabar a les urnes. No hi ha lloc per a una guerra civil o un cop d’estat. 2. Espanya no és el Regne Unit. 3. L’estratègia...

Decálogo entre la crispación

1. Por primera vez en la historia el conflicto entre Cataluña y España sólo puede terminar en las urnas. No hay lugar para una guerra civil o un golpe de estado. 2. España no es el Reino Unido. 3. La...

Dignitat contra la por

En defensa de la unitat d’Espanya s’activaran tots els ressorts de l’Estat. Valdrà tot, com ja s’ha anunciat des del govern del PP i des del poder judicial, arrenglerat com un sol home amb l’executiu. No...

Dignidad contra el miedo

En defensa de la unidad de España se activarán todos los resortes del Estado. Valdrá todo, como ya se ha anunciado desde el gobierno del PP y desde el poder judicial, alineado como un solo hombre con el...

Dignity vs fear

The State’s every available resource will be mobilised in support of a united Spain. No holds will be barred, as announced by the Partido Popular government and the Spanish judiciary, which presents a...

Pianistes i bordells

L’anunciat xoc de trens es produirà dimecres. El Parlament aprovarà previsiblement la llei del referèndum i el president el convocarà. Veurem si només amb la seva firma o la de tot el Govern. Acte seguit el...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Següent >