Democràcies deficients

Qui interfereix sobre qui? Atenes i Roma senten que la UE els imposa un govern tècnic per fer reformes dràstiques. Des de Brussel·les, en canvi, culpen la classe política de Grècia i Itàlia per haver jugat amb la credibilitat de l'euro, que regeix la vida de 330 milions d'europeus. La realitat és que la crisi ens deixarà una factura política tan costosa com l'econòmica. Aquesta Unió, que sempre s'ha construït des de les elits, hi torna a recórrer com a solució desesperada. Mentre els països de l'euro reforcen la governança de la seva moneda, cedint nova sobirania a Brussel·les, s'allunyen cada cop més dels seus ciutadans. Obcecats a aturar la crisi, no poden tractar la democràcia com un luxe que l'emergència no es pot permetre.