ENVELLIMENT ELS REPTES DE FER-SE GRAN

L'espera per accedir a un geriàtric públic es pot allargar dos anys mentre a la privada hi ha 5.000 places buides

Tot el que s'ha de saber sobre l'atenció d'avis en residències

El cost de referència d'una plaça residencial assistida per a ancians amb una gran dependència (grau III) és de 1.869 euros mensuals. És una xifra utilitzada pel conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, quan vol recordar que l'Estat aporta una prestació econòmica vinculada a aquest servei que no arriba al 50% del cost (833 euros). La despesa està vinculada al grau de dependència de l'usuari i, per tant, als recursos que reclama la seva atenció. El preu mitjà d'una residència privada catalana és de 1.820 euros al mes, mentre que a Espanya és de 1.724 euros, segons un informe d'Inforesidencias.com.

Com es tramita l'accés a una plaça residencial?
La llei de la dependència ha ordenat la concessió de serveis

A les residències finançades amb fons públics, només es pot accedir a una plaça si a l'usuari se li ha concedit un ajut de la llei de la dependència, després d'haver passat per un procés de valoració. El beneficiari pot escollir entre tres centres del seu territori, ja siguin públics, concertats o col·laboradors. Aquests últims són centres que han estat acreditats per la Generalitat per oferir places d'acolliment reside ncial, en què l'usuari rep directament l'ajuda per pagar la plaça. "La llei de la dependència ha canviat les regles del joc perquè abans anava a la residència qui ho decidia", puntualitza Assumpció Ros, presidenta de la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat (Feate).

Hi ha un edat concreta per accedir a un geriàtric?
El factor determinant és el grau de dependència de l'usuari

"Abans, accedir a una residència tenia relació amb un projecte de vida, ara la majoria dels ingressos estan vinculats amb el deteriorament de la persona", exposa Ros. Els ciutadans ingressen en un geriàtric pel seu grau de dependència. L'estat de salut de l'ancià és el factor determinant, en lloc de l'edat. Tanmateix, un 53,8% de les persones que sol·liciten un ajut de la llei de la dependència tenen més de 80 anys. Segons les dades de Benestar Social i Família -a 1 de gener del 2012-, des de la posada en marxa de la llei, a Catalunya s'han concedit 180.332 prestacions i serveis de 392.347 sol·licituds inicials de valoració. Fins a 23.869 de les 71.497 ajudes validades en forma de serveis -minoritàries encara en relació amb la prestació econòmica per cuidador no professional- són per satisfer una plaça de residència de gent gran. El sector que atén persones dependents recorda que s'haurien de prioritzar els serveis -com els residencials-, perquè un abús de prestacions econòmiques desvirtua l'esperit de la llei, que és afavorir l'autonomia personal.

Hi ha llistes d'espera per accedir a les residències?
A les públiques sobren peticions i a les privades hi ha places buides

El temps d'espera per accedir a una plaça de residència és diferent segons el centre i el territori. El sector estima que als geriàtrics finançats amb fons públics com a mínim hi ha un marge de sis mesos entre la sol·licitud i l'ingrés, una demora que es pot allargar fins més enllà dels dos anys en determinats casos. En canvi, l'oferta privada a Catalunya compta amb unes 23.000 places arreu del territori, i n'hi ha 5.000 de buides. "Faria falta concertar més places, però això depèn dels recursos pressupostaris", detalla Cinta Pascual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), la principal entitat de residències de Catalunya. Pascual recorda que al territori no hi ha dèficit de places, una situació que sí que es produeix a Barcelona (falten més de 2.000 places segons la planificació de la Generalitat 2008-2012).

Quins serveis existeixen d'atenció a la gent gran?
Habitatges tutelats i centres de dia, alternatives al geriàtric

La gent gran disposa d'altres recursos com les llars residència, pernsades per donar suport a persones que viuen situacions de solitud. L'oferta es completa amb els habitatges tutelats -permeten una vida més autònoma amb la supervisió de professionals-, els centres de dia i els centres sociosanitaris, per a malalts crònics. En total, hi ha 34.256 places públiques entre residències, centres de dia i habitatges tutelats.

Més continguts de