25/09/2011

Cal canviar la normativa

1 min

L' excavació de la vil·la romana de la Sagrera ha posat de manifest una problemàtica de la qual som ben conscients els arqueòlegs. Ara es fa un seguiment de les obres i quan es detecten restes arqueològiques es procedeix a fer l'excavació. Com que el pla arquitectònic, i sobretot en un equipament com l'AVE, és totalment tancat, no hi ha cap capacitat de maniobra. Obres i excavació comencen alhora, i quan el projecte i els pressupostos estan definits. Hauríem de disposar d'una normativa perquè les excavacions es fessin abans i poder valorar si la troballa en qüestió pot constituir un valor afegit, de prestigi, per a les noves construccions. No tot s'ha de conservar ni tot s'ha de destruir, però amb una autèntica prevenció conviurien passat, present i futur.

stats