OPINIÓ

Les paraules del PP en matèria cultural

"La indústria cultural ha de ser considerada un sector clau en la creació de riquesa, qualitat de vida present i capitalització futura, així com a peça fonamental en la sortida de la crisi econòmica". Qui no ho firmaria, això? Doncs és la declaració d'intencions del Partit Popular, segons figura a la seva web. No som tan ingenus per esperar que les tan esperades declaracions del futur president Mariano Rajoy sobre el futur immediat del país tinguin res a veure amb la cultura, que sembla que en el pròxim govern passarà de ser ministeri a ser direcció general. Ens conformaríem que, com a màxim per Reis, es concretés una altra de les propostes del PP: "Una llei de mecenatge que facilitarà extraordinàriament l'entrada del sector privat en el sosteniment de la indústria cultural. Creiem que la llei de mecenatge pot suposar una injecció de progrés i més llibertat per a la indústria i els agents culturals". Sense ser la panacea, una llei oberta a tothom sens dubte que pot donar suport a les iniciatives artístiques, encara que també podria marcar el pas definitiu del model de subvencions públiques a un model industrial de gairebé lliure mercat. I el mercat, en matèria cultural, com en tot, només entén de rendibilitat. Ja que demanem, que bo que seria que es complís també la proposta número 3: "Respecte institucional per la independència d'intel·lectuals, creadors i artistes, amb absència d'interferències en el seu treball creatiu". Ho compliran o només són paraules?