Microsites 23/06/2020

Mapes interactius: els espanyols, els menys satisfets de la UE amb l’actuació del seu govern contra el coronavirus

Només el 35% estan molt o bastant satisfets, i el 63% poc o gens

Auri Garcia Morera
2 min

Els ciutadans espanyols són els menys satisfets de la UE amb les mesures del seu govern contra el coronavirus, segons dades de l’Eurobaròmetre per a 21 dels 27 països membres. Només el 35% estan molt o bastant satisfets, i el 63% estan poc o gens satisfets. El saldo de les dues xifres, de 28 punts negatius, és molt més gran que el dels següents països, Polònia i França. En conjunt, el 56% dels europeus estan molt o bastant satisfets amb el seu govern, i el 41% poc o gens satisfets.

Els europeus estan força menys satisfets amb l’actuació de la Unió. Espanya és el segon país menys satisfet, amb només un 26% de satisfacció, i Itàlia el menys satisfet, amb un 23%. Però mentre que 18 dels 21 països inclosos en l'enquesta tenen saldos positius per a l'actuació del seu govern, només 12 dels 21 països tenen saldos positius per a l'actuació de la UE. En conjunt, el 42% dels europeus estan molt o bastant satisfets amb la UE, i el 52% poc o gens.

Els ciutadans de l’Estat tenen dades similars a les globals quan es pregunta si els beneficis per a la salut són més importants que el dany econòmic a l'hora de prendre mesures. El 56% dels espanyols creuen que sí i el 40% creuen que no, mentre que en el conjunt dels europeus són el 53% i el 41%, respectivament. Itàlia, semblant a Espanya en satisfacció, té dades diferents en aquesta pregunta. El 45% dels italians creuen que els beneficis per a la salut són més importants que el dany econòmic, i el 51% creuen que no. A l’Europa de l’Est també es prioritza l’economia.

De la mateixa manera, Espanya té xifres gairebé idèntiques a les globals quan es pregunta si la lluita contra la pandèmia justifica les limitacions de les llibertats individuals. El 69% dels espanyols creuen que sí i el 28% creuen que no, mentre que en el conjunt són el 68% i el 28%, respectivament. En la resposta a aquesta pregunta, Itàlia també té xifres similars a les globals, i alguns països de l’Europa de l’Est són els únics dels 21 inclosos en l’enquesta que prioritzen les llibertats individuals.

La baixa satisfacció dels espanyols amb les mesures del seu govern i de la UE no coincideix amb una preferència per protegir l'economia o les llibertats individuals, però sí amb una afectació econòmica directa pitjor que la d'altres països. Espanya és el segon país en què una proporció més gran de la població ha vist com els seus ingressos s'han reduït arran de la crisi del coronavirus, un 42%. Només és pitjor la dada d'Hongria, amb un 46%. A Itàlia, amb restriccions molt estrictes, l'afectació és inferior, del 36%, mentre que en el conjunt dels 21 països és del 30%.

stats