Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental, les úniques comarques amb una renda per càpita superior a la mitjana

El català mitjà va ingressar 17.000 euros bruts el 2016, un 1% més que l'any anterior

Tres comarques –el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental– van ser les tres úniques comarques amb una renda per habitant superior a la mitjana catalana del 2016, que va ser de 17.000 euros bruts anuals, segons dades de l'Idescat.

La renda mitjana dels habitants del Barcelonès va ser de 19.200 euros, seguida del Baix Llobregat, amb 17.800 euros, i del Vallès Occidental, amb 17.400 euros. A l'altre extrem hi ha el Montsià, amb 12.000 euros per persona, el Baix Ebre, amb 12.800 euros, i l'Alt Empordà, amb 13.100 euros.

Per creixement, la renda bruta disponible per càpita a Catalunya va augmentar l'1% entre el 2015 i el 2016. Per comarques, la Cerdanya i Osona van liderar la pujada, amb increments del 3% i del 2,4%, respectivament. En canvi, a les Garrigues i a la Noguera la renda per habitant va caure un 3,2% i un 3%, respectivament.

A nivell català, la remuneració d’assalariats va créixer un 3,3%, l’excedent brut d’explotació un 3,0% i les prestacions socials un 1,8%. En aquest sentit, els salaris representen un 61,3% dels recursos de les famílies catalanes, mentre que l'excedent brut d'explotació va representar un 18,9%. Els diners rebuts de prestacions socials van ser el 19,8% del total de la renda de les famílies el 2016.

Dels 256 municipis amb més de 5.000 habitants, 58 tenen una renda per càpita superior a la mitjana catalana. El rànquing el lidera Matadepera, amb 26.400 euros bruts per persona, seguit de Sant Just Desvern, amb 25.900 euros.