Beatriz Fernández-Tubau: “El canvi no només s’aconsegueix amb una vaga”

Secretària general de l’Associació d’Organitzacions d’Empresàries del Mediterrani

La presència femenina als consells de les empreses catalanes de l’Íbex és lluny de complir amb les recomanacions de la UE. Fernández Tubau és una de les empresàries que pressiona per aconseguir aquest canvi.

Què dificulta l’entrada de dones als consells d’administració de les empreses?

Encara es manté una divisió sexual del treball i se subestimen els rols i valors tradicionalment considerats femenins. Aquestes situacions passen cada cop menys, però segueixen existint.

Dins els consells tampoc hi ha cap dona que ocupi un càrrec de pes.

Les dones encara s’enfronten a una llarga carrera d’obstacles, inherent a una cultura que els adjudica més dedicació familiar a elles que als homes.

Què cal fer perquè la paritat s’instal·li a les empreses?

Els plans d’igualtat es fan a les empreses de més de 250 treballadors per imperatiu legal, però no és obligatori registrar-los, i moltes vegades queden oblidats al calaix. És necessari que es vetlli perquè s’apliquin.

¿Es pot consolidar la presència femenina als consells en dos anys, tal com proposa la UE?

Es pot consolidar a poc a poc, però no en dos anys. S’haurien d’alinear tots els agents perquè això fos possible. La transformació s’aconsegueix amb un canvi de paradigma i no amb una vaga.

Més continguts de