Competència condiciona la venda de Petrocat a Repsol a la venda de 23 benzineres

Repsol, que actualment disposa d'un 45% de la companyia, pretén augmentar la seva participació fins a un 90%

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha subordinat la compra de Petrocat per part de Repsol al compliment d'uns compromisos voluntàriament presentats per la companyia presidida per Antoni Brufau, entre ells, la venda de 23 gasolineres en un termini concret perquè no incrementi la seva xarxa a Catalunya.

Repsol, abans de realitzar l'operació de concentració que li permetrà tenir el control exclusiu de Petrocat, haurà de dur a terme una desinversió perquè la CNMC autoritzi l'operació. A més de la venda de 23 gasolineres –17 a Barcelona, quatre a Lleida, quatre a Tarragona i una Madrid– haurà de complir altres compromisos com l'aprovisionament mínim per altres operadors diferents a la petroliera i cedir la gestió d'una gasolinera a Tagamanet (Vallès Oriental), que es propietat de Repsol però que gestiona Petrocat.

Repsol, que actualment controla el 45% de Petrocat, aspira a adquiri el 90% de l'empresa mitjançant la compra del 45% que actualment té Cepsa. El 10% restant seguirà en mans de la Generalitat mitjançant el seu departament de l'Institut Català d'Energia.

Segons la CNMC, el compromís d'aprovisionament mínim a tercers va dirigit a limitar el reforç vertical de Repsol i al possible tancament del mercat a altres subministradors, amb la finalitat de que aquests exerceixin pressió competitiva sobre la refineria de la petroliera a Tarragona i la seva presència als mercats de vendes directes a Catalunya.

La comissió considera que aquests compromisos són "adequats, suficients i proporcionats" per resoldre els obstacles per a la competències efectiva derivats de l'operació de concentració.

Al mercat minorista, l'operació comporta l'adquisició de 38 estacions de servei de les quals catorze ja eren propietat de Repsol. La companyia però, té prohibida l'adquisició d'estacions en províncies en les quals posseeixi una quota en el mercat minorista per punts de venda superior al 30%, com succeeix en les quatre províncies catalanes.