CaixaBank tornarà aquest mes els 977 milions d'ajudes que va rebre Banca Cívica

El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària va donar aquest ajut a Cívica el febrer del 2011 mitjançant la subscripció de participacions preferents

CaixaBank ha anunciat aquest dijous que durant el mes de març tornarà els 977 milions d'euros d'ajudes públiques que Banca Cívica va rebre del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) en forma de participacions preferents l'any 2011.

El consell d'administració de CaixaBank ha acordat procedir al retorn d'aquestes ajudes, cosa que es durà a terme, previsiblement, al llarg d'aquest mes de març, una vegada que hagin conclòs els tràmits administratius per procedir a aquest repagament, segons ha informat CaixaBank a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Després de l'acord d'integració amb Banca Cívica, que CaixaBank va portar a terme sense ajudes públiques, el banc que presideix Isidre Fainé va anunciar que tornaria l'aportació del FROB l'any següent al tancament de la fusió, que es va produir el 3 d'agost del 2012.

La intenció de CaixaBank és tornar aquests 977 milions en els pròxims dies, tan sols sis mesos després d'integrar Cívica en la seva estructura.

Segons ha indicat CaixaBank en un comunicat, aquesta decisió "reflecteix la solidesa i fortalesa financera del primer banc espanyol, que al tancament de l'any passat comptava amb un 'core capital' (recursos propis de màxima qualitat) de l'11% i disposava d'una liquiditat de més de 53.092 milions d'euros".

L'ajuda del FROB a Banca Cívica es va materialitzar l'11 de febrer del 2011 mitjançant la subscripció de participacions preferents emeses per Banca Cívica per valor de 977 milions d'euros.

Amb l'adquisició i posterior fusió per absorció de Banca Cívica, aquestes participacions preferents van passar a formar part dels recursos propis de màxima categoria de CaixaBank.

Segons les condicions d'aquestes ajudes públiques, les participacions preferents havien de ser tornades en un termini màxim de cinc anys o bé convertides en accions ordinàries de l'entitat receptora.

La compra de Banca Cívica, fruit de la fusió de les caixes de Navarra, Burgos, Cajasol i Caja Canarias, va convertir el banc de La Caixa en la primera entitat financera d'Espanya per actius (342.000 milions), dipòsits (179.000 milions) i crèdits (231.000 milions).

CaixaBank ha tancat també els últims dies la compra del Banc de València, culminant així el procés iniciat al mes de novembre passat, quan va subscriure pel preu simbòlic d'un euro el contracte de compravenda de les accions del banc valencià titularitat del FROB, que va injectar 4.500 milions d'euros a l'entitat abans de la seva venda.