Competència qüestiona la legalitat de la moratòria hotelera de Colau

L'Autoritat Catalana de la Competència diu que té efectes negatius i dubta de la proporcionalitat de la mesura

L' Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) té dubtes sobre la legalitat de la moratòria hotelera aprovada per Ada Colau a Barcelona, i considera que podria suposar una barrera d'entrada per als operadors i, per tant, afecta la competència.

En un document publicat aquest dijous, l'ACCO –que presideix Arseni Gibert– indica que les decisions de les autoritats que poden influir en el mercat s'haurien de sotmetre sempre a una avaluació d'impacte en la competència prèvia a aprovar-les, cosa que no ha succeït en aquest cas. A més, indica que la moratòria, ni que sigui temporalment –estarà en vigor durant un any–, suposa "l'establiment d'una barrera d'entrada al mercat de caràcter insalvable per a nous operadors".

L'ACCO creu que la moratòria pot tenir "un impacte" en l'ocupació del sector turístic o dels serveis que hi estan relacionats

Aquesta absència de nous operadors tindrà conseqüències en el mercat perquè, segons l'ACCO, suposa necessàriament "una disminució de les pressions competitives que senten els operadors incumbents", és a dir, els que ja estan en el mercat. L'ACCO recorda que la falta de competència té "efectes negatius en el benestar dels consumidors i usuaris en termes de varietat, de qualitat d'oferta, d'innovació i de polítiques de preus".

L'ACCO és un organisme que depèn de la Generalitat però, tot i així, també ha publicat dictàmens crítics contra algunes actuacions del govern català, com per exemple en la seva actuació respecte a les empreses de l'economia col·laborativa. Tot i això, l'ACCO és un organisme consultiu i els seus dictàmens no són vinculants.

 

Proporcionalitat

A més, segons Competència, la moratòria pot comportar "una minva de la capacitat d'atracció de Barcelona com a destinació turística" o, fins i tot, pot tenir "un impacte" en l'ocupació del sector turístic o dels serveis que hi estan relacionats. Per aquests motius, l'ACCO adverteix que la decisió de l'Ajuntament "comporta efectes negatius rellevants per a la competència en el mercat que condueixen a fer que sorgeixin, com a mínim, dubtes sobre la proporcionalitat de la mesura".

Però l'ACCO va més enllà i indica que la finalitat que persegueix la mesura "podria presentar algun problema de legalitat". En aquest sentit fa referència a la directiva europea de serveis, que segons l'ACCO probablement afecta aquest cas. Aquesta directiva estableix que les administracions no poden supeditar l'accés d'una activitat de serveis a la demostració que hi ha una necessitat econòmica o una demanda en el mercat. "En definitiva, doncs, es prohibeix que els poders públics puguin condicionar o limitar l'accés a una activitat de serveis en funció de si consideren que en una determinada zona hi ha un excés d'aquesta activitat", indica l'ACCO.

Per això l'ACCO, tot i no conèixer la nova regulació prevista per l'Ajuntament, considera oportú avisar dels " problemes en termes de competència que podrien presentar-se eventualment, així com dels dubtes de naturalesa legal". També recomana a l'Ajuntament que quan reguli el sector no eludeixi l'avaluació de l'impacte sobre la competència.

Més continguts de