Comsa redueix les pèrdues a poc més de mig milió

El grup va reduir l'endeutament en 158 milions d'euros el 2018

Comsa Corporación de Infraestructuras, la societat capçalera del grup de construcció i serveis participat per les famílies Miarnau i Sumarroca, va tancar el 2018 amb unes pèrdues netes atribuïdes de 0,5 milions d'euros, segons els comptes dipositats en el Registre Mercantil. Uns resultats que, tot i continuar en números vermells, suposen una important millora respecte a les pèrdues del 2017, que van superar els 12 milions d'euros.

A més, per segon any consecutiu, la xifra de negocis del grup català va millorar, amb un increment de gairebé un 1,4%, fins a assolir els 1.100 milions d'euros. Una xifra important però que és aproximadament la meitat del que facturava el grup l'any 2011, quan va arribar als 2.158 milions d'euros.

Els comptes aportats per Comsa al Registre Mercantil reformulen els aprovats en principi al mes de març pels avanços en el procés de refinançament del subgrup polonès Trakcja. De fet, la companyia reconeix en la seva memòria anual que els resultats del grup "s'ha vist negativament impactats per l'evolució del negoci constructor a Polònia, que executa el subgrup Trakcja".

Però, tot i aquest impacte negatiu, l'informe de gestió del grup indica que, malgrat que els anys anteriors la situació de l'empresa va patir un cert deteriorament per la reducció de la contractació pública i privada en els àmbits en què opera, durant el 2018 s'ha observat una millora i estabilització tant de l'import net de la xifra de negocis com del resultat d'explotació del grup, aspectes que, juntament amb el refinançament de l'endeutament corporatiu del grup signat el desembre del 2016, haurien de permetre "encarar els pròxims anys amb optimisme".

El pla de refinançament pactat amb la banca establia la venda de negocis no estratègics i, en aquest sentit, el grup va formalitzar durant el 2018 les vendes de Comsa Concesiones, Comsa Medio Ambiente, Comsa Renovables i Comsa Logística, cosa que "ha permès, a 31 de desembre del 2018, cancel·lar íntegrament el tram de deute associat a les desinversions previstes".

Reducció del deute

De fet, la millora de l'endeutament del grup és clara. El deute total a tancament de l'exercici del 2017 era de 437 milions d'euros, una xifra que es va reduir en més de 158 milions, per quedar en 279 milions al tancament de l'any 2018.