Despeses hipotecàries per la via civil, l’únic camí per reclamar que té a partir d’ara el comprador

Tancada -en principi- la via per reclamar els impostos de constitució d’una hipoteca a través dels jutjats d’instrucció, al comprador només li queda la via civil per reclamar el retorn de les despeses que paga quan se li concedeix un préstec. “Les associacions de consumidors poden continuar demandant els bancs al·legant clàusules abusives d’aquestes despeses, però només per la via civil”, deixa clar el professor de dret financer i tributari de la UOC Benja Anglès. El tribunal espanyol -afegeix- pot ser que acabi elevant a la justícia europea la resolució d’aquestes clàusules, tal com ja va fer amb la clàusula terra.

Però quines són aquestes despeses que les entitats bancàries fan recaure en el client? La primera és la de la taxació. És obligatòria per llei per constituir la hipoteca i serveix per determinar el valor real de l’immoble. L’ha de fer una entitat taxadora inscrita i registrada al Banc d’Espanya. El seu cost oscil·la entre els 250 i els 500 euros, en funció de l’entitat. La segona és la confirmació al Registre de la Propietat que l’immoble no té càrregues. Té un cost aproximat d’uns 30 euros.

Un cop concedida la hipoteca, a banda dels impostos d’actes jurídics documentats, alguns bancs reclamen al client una comissió d’obertura, que pot arribar al 2% del capital que s’hagi prestat. Alhora paga les despeses de notaria que es produeixen per l’atorgament de l’escriptura pública del préstec hipotecari, i les d’inscripció de l’escriptura al Registre de la Propietat. Finalment, el comprador també es fa càrrec de donar d’alta o canviar de nom els subministraments d’aigua, gas i electricitat. En el cas de l’aigua, per exemple, la despesa amb la compra del comptador supera els 250 euros a Barcelona.

Productes lligats a la hipoteca

A banda d’aquestes despeses, moltes hipoteques també inclouen la venda de productes lligats a la durada del préstec. Els més habituals són la contractació de l’assegurança de la llar o una assegurança de vida. Per a la primera hi ha entitats bancàries que fan pagar fins a 800 euros anuals, quan si es contracta fora de la hipoteca el cost és de poc més de 200 euros. Altres peticions del banc a l’hora de concedir la hipoteca és la domiciliació de la nòmina al compte pel qual es paga el préstec o la contractació de targetes de crèdit o dèbit.

Més continguts de