L’arribada de refugiats va estimular el creixement alemany

El creixement de l’economia alemanya en el tercer trimestre d’aquest any, quan el PIB es va enfilar un 0,3% interanual, es va veure impulsat principalment pel sector privat, gràcies al bon to del mercat laboral i a l’evolució dels salaris. El Bundesbank, banc central del país, apunta encara una altra raó: la considerable arribada de refugiats.

Així ho indica el butlletí de la institució del mes de novembre. El banc central alemany destaca les perspectives favorables en matèria d’ocupació i sous i afirma que, juntament amb una “considerable immigració”, han creat les condicions per mantenir una “pròspera” activitat de consum que faci possible que el creixement del PIB superi el seu potencial a mitjà termini.

En aquest sentit, els economistes del Bundesbank assenyalen el consum privat com el “factor principal” després de la demanda domèstica, sempre com a conseqüència de l’increment de les rendes. Tot plegat respon a la millora de l’ocupació i la baixada de preus relacionada amb el descens del cost de l’energia.

El Bundesbank, el banc central més influent entre els països de la zona euro, afegeix que la demanda dels consumidors es va veure impulsada addicionalment pel creixent flux de refugiats, que va portar a un augment dels pagaments de transferències, així com de la despesa en personal i en allotjament a nivell de les administracions locals, regionals i centrals.

El banc central d’Alemanya desmunta encara un altre tòpic econòmic contra la immigració: segons indica, l’augment de la demanda laboral està sent cobert encara fonamentalment a través d’immigrants de països de la Unió Europea, mentre afirma que “no és probable” que els refugiats que han arribat aquest any al país hagin obtingut ja feines remunerades.

En aquest sentit, el Bundesbank expressa la seva convicció que en els pròxims mesos l’ocupació seguirà creixent i destaca que l’oferta de llocs de treball per a les activitats del nivell més baix del sector serveis “sembla particularment abundant en aquests moments”.

Una destinació habitual

Els conflictes bèl·lics que es viuen en països com Síria o Turquia han propiciat que es dispari el nombre de persones que miren d’arribar a la Unió Europea. El 2014 Alemanya va ser el país que va rebre més peticions d’asil, amb 202.815, gairebé un terç de les que van gestionar els països de la Unió Europea.

En els cinc primers mesos del present 2015 Alemanya seguia liderant les peticions d’asil amb 121.000 demandes. A Espanya, per exemple, se’n van rebre només 3.700, i a França, segona economia de la zona euro, 24.300. Alemanya gestiona les peticions en set mesos i ofereix als refugiats prestacions d’entre 134 i 346 euros mensuals. A més, exigeix tres mesos d’estada abans de donar el permís de treball.