L'economia catalana creix un 0,4% fins al març i encadena el quart creixement trimestral

El PIB català ha pujat un 0,8% en el darrer any, especialment per la contribució positiva del sector serveis en la recuperació

L'economia catalana va créixer un 0,4% els primers tres mesos del 2014 i va registrar un creixement interanual del 0,8%, segons l'estimació de dades d'avanç que elaboren conjuntament l'Idescat i el Departament d'Economia i Coneixement. El PIB català suma quatre trimestres consecutius en positiu, després de registrar creixements del 0,1% el segon i el tercer trimestre del 2013 i del 0,2% el quart trimestre del 2013.

Es tracta d'una estimació que ofereix dades del conjunt del PIB i del valor afegit brut dels sectors agrari, industrial, de construcció i de serveis. Per sectors, destaquen els serveis, que registren un creixement interanual de l'1,4%.

La tendència de creixements interanuals positius al sector serveis va començar el quart trimestre del 2013 (0,8%), gràcies a la millora dels resultats de la demanda interna. Els indicadors conjunturals del primer trimestre del 2014 suggereixen que la demanda interna manté aquesta trajectòria, sobretot pel que fa al consum privat i la inversió dels béns d'equipament.

La demanda turística ha continuat fent de motor del sector, gràcies a l'afluència de turisme estranger. La recuperació de l'ocupació en el sector de serveis és un dels principals indicadors de l'evolució positiva d'aquest sector i del conjunt de l'economia, segons valora el Departament d'Economia a través d'un comunicat.

A més, es manté la tònica positiva que caracteritza el sector industrial des de finals del 2012. El valor afegit brut (VAB) d'aquest sector ha crescut un 1,5% durant el primer trimestre del 2014 i respecte el mateix període del 2013, perquè millora la producció industrial en una gran part de les branques industrials. L'activitat del sector industrial s'està beneficiant dels bons resultats de les exportacions i de la millora de la demanda interna.

D'altra banda, s'ha alentit lleugerament la disminució de l'activitat en la construcció. L'estimació del primer trimestre avalua en un -6% la variació interanual d'aquest sector, que continua llastant pel procés d'ajustament del sector residencial i per la caiguda de la inversió pública. L'any passat, el decreixement interanual del sector va ser del -6,9%, el -6,5%, el -6,5%, el -6,9%, respectivament, en cada trimestre.

Pel que fa a l'agricultura, l'únic sector que no ha registrat xifres negatives en el darrer any juntament amb la indústria, el creixement interanual ha estat del 5,8%.