Laboral
Economia 14/10/2022

Aquest és el calendari de festius del 2023

Sis dels festius cauran en dilluns o divendres

ARA
2 min
Imatge d'arxiu d'un treballador repartint caixes al centre de Barcelona.

BarcelonaEl 2023 tindrà 13 festius que cauran en dies laborables, dels quals 9 coincidiran a totes les comunitats, segons el calendari laboral publicat aquest divendres pel Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Sis d'aquests festius cauen en dilluns o divendres, cosa que permetrà allargar el cap de setmana. A aquests 13 dies s'hi hauran d'afegir les dues festes locals que poden triar els ajuntaments.

El calendari de festius del 2023 a Catalunya

Gener

Febrer

Març

1

8

5

5

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

3

4

15

12

12

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

6

7

8

9

10

11

22

19

19

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

13

14

15

16

17

18

29

26

26

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

20

21

22

23

24

25

30

31

27

28

27

28

29

30

31

Abril

Maig

Juny

2

7

4

1

1

2

3

4

5

6

1

2

3

9

14

11

3

4

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

16

21

18

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

23

28

25

17

18

19

20

21

22

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

30

24

25

26

27

28

29

29

30

31

26

27

28

29

30

Juliol

Agost

Setembre

2

6

3

1

1

2

3

4

5

1

2

9

13

10

3

4

5

6

7

8

7

8

9

10

11

12

4

5

6

7

8

9

16

20

17

10

11

12

13

14

15

14

15

16

17

18

19

11

12

13

14

15

16

23

27

24

17

18

19

20

21

22

21

22

23

24

25

26

18

19

20

21

22

23

30

24

25

26

27

28

29

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

31

Octubre

Novembre

Desembre

1

3

8

5

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

15

12

10

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

4

5

6

7

8

9

22

19

17

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

11

12

13

14

15

16

29

26

24

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

18

19

20

21

22

23

31

30

31

27

28

29

30

25

26

27

28

29

30

Gener

1

8

2

3

4

5

6

7

15

9

10

11

12

13

14

22

16

17

18

19

20

21

29

23

24

25

26

27

28

30

31

Febrer

5

1

2

3

4

12

6

7

8

9

10

11

19

13

14

15

16

17

18

26

20

21

22

23

24

25

27

28

Març

5

1

2

3

4

12

6

7

8

9

10

11

19

13

14

15

16

17

18

26

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

Abril

2

1

9

3

4

5

6

7

8

16

10

11

12

13

14

15

23

17

18

19

20

21

22

30

24

25

26

27

28

29

Maig

7

1

2

3

4

5

6

14

8

9

10

11

12

13

21

15

16

17

18

19

20

28

22

23

24

25

26

27

29

30

31

Juny

4

1

2

3

11

5

6

7

8

9

10

18

12

13

14

15

16

17

25

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

Juliol

2

1

9

3

4

5

6

7

8

16

10

11

12

13

14

15

23

17

18

19

20

21

22

30

24

25

26

27

28

29

31

Agost

6

1

2

3

4

5

13

7

8

9

10

11

12

20

14

15

16

17

18

19

27

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

Setembre

3

1

2

10

4

5

6

7

8

9

17

11

12

13

14

15

16

24

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

Octubre

1

8

2

3

4

5

6

7

15

9

10

11

12

13

14

22

16

17

18

19

20

21

29

23

24

25

26

27

28

30

31

Novembre

5

1

2

3

4

12

6

7

8

9

10

11

19

13

14

15

16

17

18

26

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

Desembre

3

1

2

10

4

5

6

7

8

9

17

11

12

13

14

15

16

24

18

19

20

21

22

23

31

25

26

27

28

29

30

Gener

1

8

2

3

4

5

6

7

15

9

10

11

12

13

14

22

16

17

18

19

20

21

29

23

24

25

26

27

28

30

31

Febrer

5

1

2

3

4

12

6

7

8

9

10

11

19

13

14

15

16

17

18

26

20

21

22

23

24

25

27

28

Març

5

1

2

3

4

12

6

7

8

9

10

11

19

13

14

15

16

17

18

26

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

Abril

2

1

9

3

4

5

6

7

8

16

10

11

12

13

14

15

23

17

18

19

20

21

22

30

24

25

26

27

28

29

Maig

7

1

2

3

4

5

6

14

8

9

10

11

12

13

21

15

16

17

18

19

20

28

22

23

24

25

26

27

29

30

31

Juny

4

1

2

3

11

5

6

7

8

9

10

18

12

13

14

15

16

17

25

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

Juliol

2

1

9

3

4

5

6

7

8

16

10

11

12

13

14

15

23

17

18

19

20

21

22

30

24

25

26

27

28

29

31

Agost

6

1

2

3

4

5

13

7

8

9

10

11

12

20

14

15

16

17

18

19

27

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

Setembre

3

1

2

10

4

5

6

7

8

9

17

11

12

13

14

15

16

24

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

Octubre

1

8

2

3

4

5

6

7

15

9

10

11

12

13

14

22

16

17

18

19

20

21

29

23

24

25

26

27

28

30

31

Novembre

5

1

2

3

4

12

6

7

8

9

10

11

19

13

14

15

16

17

18

26

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

Desembre

3

1

2

10

4

5

6

7

8

9

17

11

12

13

14

15

16

24

18

19

20

21

22

23

31

25

26

27

28

29

30

D'aquests dotze dies, vuit són festes estatals no substituïbles i que es recullen a totes les comunitats: Divendres Sant (7 d'abril), Dia del Treballador (1 de maig), Assumpció de la Mare de Déu (15 d'agost), el Pilar (12 d'octubre), Tots Sants (1 de novembre), Dia de la Constitució (6 de desembre), la Immaculada Concepció (8 de desembre) i Nadal (25 de desembre). Pel que fa a Any Nou (1 de gener), l’any vinent coincideix en diumenge i no es considera festiu.

A més d'aquests, s'hi ha de sumar un novè, ja que totes les comunitats autònomes celebraran Reis (6 de gener), una de les festes nacionals que permet canviar l'Estat per una altra d'autonòmica. En el cas de Catalunya se celebrarà també el Dilluns de Pasqua (10 d'abril), Sant Joan (24 de juny), la Diada Nacional de Catalunya (11 de setembre) i Sant Esteve (26 de desembre).

A la resta d'Espanya la majoria de comunitats fan festa el Dijous Sant (14 d'abril), i el 2 de maig tampoc treballaran a Andalusia, Aragó, Astúries, Castella i Lleó, Extremadura, Múrcia o Madrid.

Els ponts que venen

Els ponts que ja es poden anticipar a Catalunya seran per Reis, 6, 7 i 8 de gener; 7, 8, 9 i 10 d’abril, per Setmana Santa; 29 i 30 d’abril i 1 de maig; el 9, 10 i 11 de setembre; el 8, 9 i 10 de desembre, i per Nadal 23, 24, 25 i 26 de desembre. 

Val a dir, però, que el dia de Sant Joan cau en dissabte, per tant només podran gaudir d’aquell festiu els que treballin els caps de setmana.

A aquests dies, cal sumar-hi les dues festes locals que poden triar els ajuntaments. D’aquesta manera, el nombre total de festius el 2023 serà de 15 dies. A Barcelona, per exemple, les festes locals seran el 5 de juny per la Segona Pasqua (amb la qual cosa hi haurà un pont el 3, 4 i 5 de juny), i la Mercè, que és el dia 24 de setembre, que l’any vinent serà diumenge, per la qual cosa es declara festiu el dilluns 25, com ja s’ha fet enguany, fent possible un altre pont per als qui treballen a Barcelona.

stats