ECONOMIA

Preocupació pels efectes d'una crisi més dura que les anteriors

Els aturats de llarga durada ja són gairebé la meitat dels desocupats

Els experts alerten que serà molt difícil recol·locar-los perquè el creixement serà molt lent, a diferència del que ha passat en altres crisis. A més, molts dels afectats provenen de sectors als quals no podran tornar i tenen molt poca formació

El tercer trimestre d'aquest any els catalans que fa més d'un any que estan sense feina ja sumaven 304.900 persones, cosa que suposa el 45,55% del total dels desocupats que, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA), arribaven en aquest període a 669.400 persones. El pes d'aquest col·lectiu de llarga durada en el conjunt de l'Estat ocupava el 43,07% del total dels aturats, dos punts percentuals per sota del registre català. Els aturats expulsats del mercat de treball en el primer xoc de la crisi durant l'exercici del 2008, majoritàriament procedents del sector de la construcció, s'han enquistat a l'atur i es van desplaçant sense remei de trimestre en trimestre en les estadístiques de l'EPA.

El catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona Josep Oliver manifesta la seva profunda "preocupació" per l'enquistament d'aquest tipus d'atur.

Oliver considera que els pròxims anys, amb una previsió de creixement de l'economia molt debilitada, la lenta creació d'ocupació no podrà absorbir aquest col·lectiu, que a cada mes que passa a l'atur ho té més difícil per "recuperar les capacitats i els hàbits d'un treballador actiu, cosa que suposarà un llast que dificultarà recuperar-los".

Des que va començar la crisi, fa dos anys, el nombre de persones aturades de llarga durada s'ha multiplicat per sis a Catalunya: s'ha passat de 53.700 persones en atur de llarga durada, el tercer trimestre del 2008, a les 304.900 del tercer trimestre d'aquest any.

En l'estudi sobre el Mercat de treball, abril-setembre 2010. Situació actual i perspectives, de l'empresa Manpower, s'indica que l'atur en general ha crescut entre el tercer trimestre del 2007 i el tercer trimestre del 2010 un 155%. Si es revisen aquestes dades del creixement de l'atur i es desgranen per períodes de temps de duració, l'EPA indica que l'augment acumulat de l'atur de menys d'un any ha crescut un 91% entre el tercer trimestre del 2007 i el tercer trimestre del 2010, mentre que durant aquest mateix període l'atur de llarga durada s'ha incrementat un 306%, en xifres referides al conjunt de l'Estat espanyol.

En altres cicles de crisi i de recessió, la recuperació d'aquest col·lectiu era més senzilla perquè un cop finalitzat un període de contracció de l'economia, els països entraven en fases fortament expansives de creixement, cosa que facilitava la ràpida absorció de les persones afectades per la destrucció de llocs de treball. Aquest comportament econòmic de cicle de contracció per donar pas a un període expansiu no es donarà en la crisi actual. Els experts preveuen un període més o menys llarg d'estancament i després començaran creixements molt dèbils, per sota del 2%.

Josep Oliver preveu que amb aquestes perspectives de creixement econòmic per sota del 2% no es pot esperar una accelerada absorció del col·lectiu de persones aturades. En conclusió, la solució a la desocupació serà lenta i beneficiarà prioritàriament els desocupats amb més capacitats i millor preparats, i no es podrà donar  resposta a curt termini als aturats de llarga durada.

El catedràtic creu que davant d'aquest panorama negre per aquest col·lectiu, els governs haurien de fer un esforç pressupostari per desplegar polítiques actives i de formació amb l'objectiu de millorar les habilitats i la formació d'aquests aturats, especialment pel que fa al sector de la construcció, que s'hauran de reciclar per preparar-se a fer una feina diferent.

Un dels principals problemes de les persones que fa més d'un any que són a l'atur és que el 20%, una de cada cinc, només tenen estudis primaris. Si a les persones que només tenen estudis primaris s'afegeixen els que tan sols disposen del títol de graduat escolar o estudis obligatoris, el percentatge ja supera la meitat de tots els aturats de l'Estat.

Segons dades de l'EPA del tercer trimestre d'aquest any, el 20% dels aturats de l'Estat espanyol tenien estudis primaris, i el 33,2% estudis obligatoris fins al graduat escolar. En total, 2.442 milions de persones aturades, el 58,2% del total de desocupats registrats a l'Estat el tercer trimestre, només havien cursat estudis obligatoris.

Més continguts de