Economia 25/05/2016

El Banc d'Espanya adverteix d'un alentiment del creixement econòmic

Critica que la creació d'ocupació se suporta massa en els contractes a temps parcial

Xavier Grau
2 min
La seu del Banc d'Espanya a Madrid

BarcelonaL'economia espanyola continua creixent, fins i tot d'una manera expansiva, però el cert és que aquest segons trimestre de l'any s'està produint un cert alentiment, segons constata el Banc d'Espanya en el seu últim butlletí econòmic del mes de maig.

El banc recorda que el creixement va ser de vuit dècimes el primer trimestre, fet que situa la millora interanual en el 3,4%, però el segon trimestre aquest dinamisme de l'economia mostra un "certa moderació en la seva evolució".

Un creixement que continua tenint com a principal suport el consum intern, mentre que es modera la millora del sector dels serveis i de la construcció. Això fa que l'organisme emissor destaqui en el butlletí que amb la informació disponible durant aquest segon trimestre es mantingui la tendència al creixement del període més recent, "malgrat que possiblement amb una certa moderació del ritme d'expansió de l'activitat".

Una de les claus del creixement que assenyala el Banc d'Espanya és l'augment del consum privat, impulsat per les condicions financeres amb baixos tipus d'interès, que afavoreixen el "comportament dinàmic de la despesa de les llars". Respecte als serveis, el Banc d'Espanya parla de "lleu moderació", mentre que en el cas de la construcció apunta a "cert alentiment" durant els quatre primers mesos del 2016.

El que sí que manté un bon to és la inversió empresarial, amb una millora del clima de confiança dels productors de béns i en les expectatives sobre la cartera de comandes exteriors per a la indústria. Un altre element positiu que destaca el Banc d'Espanya són les matriculacions de vehicles de càrrega durant el mes d'abril.

L'organisme emissor també destaca la tendència a la desacceleració dels preus industrials, sobretot d'importació, i adverteix dels nivells "molt elevats" d'endeutament de l'economia espanyola enfront a l'exterior, tant en termes històrics com en relació amb els altres estats de l'entorn, la qual cosa és un "element de vulnerabilitat davant pertorbacions adverses". Per tant, el Banc d'Espanya demana mantenir de forma recurrent saldos positius en la balança per compte corrent".

Mercat laboral

Respecte al mercat laboral, el Banc d'Espanya destaca la creació de l'ocupació reflectida a l'Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre, que creix al 3,3% i indica que a l'abril es manté el "to positiu", com ho demostra l'increment interanual del 2,2% de les afiliacions a la Seguretat Social.

Però també adverteix sobre la poca qualitat de l'ocupació que es crea i contradiu la posició que ha mantingut la ministra de Treball, Fátima Báñez, que ha assegurat que creix més la contractació indefinida que la parcial.

El Banc d'Espanya indica que la creació d'ocupació té "massa suport" en els contractes a temps parcial a tota la zona euro. A més, destaca el Banc d'Espanya que l'augment de l'ocupació a Europa queda molt lluny dels ritmes del 2% previs a la crisi.

Admet l'organisme que les reformes laborals que s'han fet a tota la Unió Europea poden impulsar la creació d'ocupació amb nivells de creixement del PIB més baixos que abans de la crisi, però hi ha una contribució creixent de la temporalitat a l'hora de crear llocs de feina en detriment de la contractació indefinida, alhora que els nivells reduïts d'hores treballades "matisen els resultats d'algunes anàlisis" que indiquen que els últims anys el mercat laboral s'ha mostrat més sensible al comportament del PIB.

stats