TECNOLOGIA
Economia 07/12/2018

El Banc d’Espanya: “Les criptomonedes no són diner”

L’ens considera “mediocres” les monedes virtuals i “limitades” les locals

Paula Solanas
2 min
El ‘bitcoin’ és la criptomoneda més coneguda, però no n’hi ha gaires més.

Barcelona“No es poden considerar com a diner ni és previsible que en un futur puguin substituir-lo”. El Banc d’Espanya va emetre ahir una opinió contundent sobre les criptomonedes, aquesta vegada a la seva revista semestral sobre estabilitat financera. En un article que firmen la cap de la divisió de regulació de l’organisme i un dels seus tècnics assegura que aquestes “paramonedes” només compleixen “parcialment” les funcions del diner.

El text també valora la implantació de les monedes locals, que acostumen a tenir un paper de promoció de l’economia municipal. Per exemple, Barcelona ha fet un primer programa pilot per reforçar el comerç de proximitat als barris de l’Eix Besòs. Sobre aquests projectes, el Banc d’Espanya afirma que encara tenen una circulació baixa i, per tant, les implicacions són “limitades”.

L’organisme reconeix que l’Estat encara no disposa d’una normativa que reguli l’ús de les monedes digitals. “Això implica que no es necessita cap tipus d’autorització per operar-hi, ja que aquesta activitat pot fer-se al marge del marc normatiu aplicable a les entitats de crèdit”, recorda. No obstant, descarta que calgui crear una llei específica per a les criptomonedes a Espanya, més enllà de regular-ne alguns aspectes. Així doncs, encara que el Banc d’Espanya admet que les monedes virtuals es fan servir com a mitjà d’intercanvi i unitat de mesura, insisteix que aquesta funció se satisfà de manera “més aviat mediocre”. Tot i així, apunta que el seu impacte encara és molt reduït i la seva connexió amb el sistema financer és “escassa”.

Segons el Banc d’Espanya, l’“elevadíssima volatilitat” a què estan sotmesos aquests actius fa que no resultin fiables com a dipòsit de valor per als estalvis dels usuaris. Entre els riscos financers, l’organisme també enumera la manca de cobertura legal, el risc d’impagament i els dubtes sobre la formació del seu preu. “Els propietaris podrien no tenir opcions en el moment desitjat per convertir monedes virtuals en diners convencionals. Fins i tot si hi ha possibilitat de vendre les monedes virtuals, hi pot haver falta de transparència en relació amb les comissions”, destaca.

De la mateixa manera, l’informe assegura que el fenomen té seriosos problemes d’“escalabilitat” derivats de l’alt cost energètic que suposa produir-les. El sistema descentralitzat que fa servir monedes com el bitcoin requereix una xarxa de sistemes informàtics que es dediquin a validar totes les transaccions a canvi d’una retribució en la mateixa moneda. “Tot això fa que els pagaments amb aquestes monedes no siguin percebuts com a pagaments eficients, a diferència del que passa amb els pagaments efectuats mitjançant diners de curs legal”, diu el banc.

Confrontació

Cal tenir en compte que la irrupció de les criptomonedes vol posar en evidència, precisament, el rol d’organismes emissors de diners com el Banc d’Espanya. El fenomen defensa que aquests organismes són prescindibles i que les transaccions financeres poden ser més eficients i transparents si es deixen en mans de la tecnologia en lloc dels bancs centrals.

stats