finançament

El Congrés aprova les ajudes per a hipotecats i per a pimes sense oposició

El Congrés ha aprovat sense cap oposició -amb els vots a favor del PSOE, PNB, CC i UPyD i amb les abstencions de PP, CIU, ERC-IU-ICV i BNG- elevar a 961 euros el sou que no es pot embargar per impagament d'una hipoteca. La cambra també ha establert la creació d'una nova línia ICO per als deutes dels ajuntaments amb pimes i autònoms.

D'aquesta forma, el Govern ha aconseguit aprovar un paquet de mesures que, segons Elena Salgado, són "urgents" per pal·liar els efectes de les actuals turbulències financeres en les famílies, les pimes i els emprenedors.


El ple del Congrés dels Diputats va convalidar un decret llei, les iniciatives de la qual procedeixen en la seva majoria de les resolucions aprovades durant el debat sobre l'estat de la nació, per 178 vots a favor i 162 abstencions.


Així mateix, el ple del Congrés va rebutjar que el decret llei es tramités com a projecte de Llei per poder esmenar-ho per 180 vots en contra i 160 a favor, la qual cosa va motivar l'abstenció del PP i de CiU en la seva convalidació.


No obstant això, la majoria dels grups parlamentaris es van mostrar a favor de les dues principals iniciatives, les ajudes a les famílies que no poden fer front a les seves hipoteques i la nova línia ICO dotada amb 3.400 milions d'euros que ja està engegada.


La vicepresidenta econòmica, Elena Salgado, va avançar que els ajuntaments podran sol·licitar els nous préstecs "en els propers dies".


Salgado va recordar l'elevada morositat de les administracions locals i va dir que ajudarà als autònoms que han vist "compromès el seu treball" per la crisi.


La nova línia, que començarà a finançar primer els deutes de les pimes amb menys de 250 empleats, pagarà directament als proveïdors les factures pendents d'abans del 31 d'abril de 2011, a través de les entitats col·laboradores que siguin més oportunes.


El termini que s'establirà per al préstec a l'ajuntament no podrà superar els tres anys, i l'import del mateix haurà de ser el 25 % de la participació de l'entitat local en els tributs de l'Estat, que constituiran la garantia final del préstec.


En aquest sentit, el diputat del PP Álvaro Nadal va valorar que l'ICO proveeixi de liquiditat a les hisendes locals i "reconegui" els seus deutes. Nadal, també va criticar que el préstec no vagi acompanyada d'un pla financer.


Per la seva banda, des de CiU Pere Macías va incidir que la nova línia es queda "curta" donat que només serà capaç de finançar entre un 10 % i un 12 % de les factures que deuen els ajuntaments, quan el volum de deutes de molts d'ells ascendeix al 85 % de les seves factures.


El diputat del PNB Pedro Azpiazu va assegurar que "permetrà sortir de l'angoixa financera" a les pimes i els autònoms encara que lamenta que les mesures per als deutors hipotecaris "no arribin a ser una dació de pagament".


Salgado va afirmar que les execucions hipotecàries es faran "sense donar lloc a situacions abusives ni de malbaratament" en elevar del 50 al 60 % el preu mínim en subhasta.
A més, el decret redueix el dipòsit previ necessari per participar en una subhasta i obliga a deixar per escrit el compromís d'establir licitacions per internet.


Així mateix, el pla contempla l'exempció a les famílies de la tributació en l'IRPF de les plusvàlues generades per la inversió de 25.000 euros a l'any en empreses.


També inclou la modificació de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària per fixar un màxim a l'increment anual de la despesa de l'Estat i a les principals entitats locals, una regla de despesa que segons Nadal "no serveix per res i no genera confiança als mercats".


Per al PP és una regla "manipulable" perquè un terç del seu càlcul depèn de la previsió del Govern, i a més exclou als municipis petits i dos de les principals partides de la despesa; la de la desocupació i la dels interessos del deute.


D'acord amb la norma, el límit de despesa es fixarà prenent com a referència l'evolució durant un període de nou anys el PIB nacional en termes nominals, encara que tenint en compte la inflació de l'1,75 %.