IMMOBILIARI

Encara es veuran ajustos de plantilla

La construcció espanyola caurà 13% el 2011 i no començarà a créixer fins al 2013

La crisi al sector seguirà els propers anys per la caiguda de l'obra civil, derivada de les retallades pressupostàries


La construcció espanyola tancarà aquest any amb un creixement negatiu del 16% i mantindrà una caiguda del 13,6% el 2011. El sector no registrarà cap creixement fins al 2013, a causa de la important caiguda de l'obra civil que han provocat les retallades pressupostàries.

Aquestes són les conclusions que es desprenen de l'informe Euroconstruct de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (IteC), que afegeix que la profunda crisi que travessa el sector farà que mantingui durant el 2011 una caiguda de dos dígits per quart any consecutiu.

L'estabilitat del sector no arribarà fins l'any 2012, quan caurà un 2,3%, o el 2013, amb un lleuger creixement de l'1,3%.

El responsable de la unitat de Prospectiva Econòmica de l'ITeC, Josep Fontana, ha explicat que malgrat els ajustos del sector que s'han fet els tres últims anys, probablement encara quedi "un tram per fer", la qual cosa pot traduir-se en més pèrdua de mà d'obra, que ja s'ha reduït un 40%.

Ha afegit que determinats sectors apunten que la crisi a la construcció continuarà uns anys, encara que no serà responsabilitat de l'habitatge, sinó que vindrà donada per la caiguda de l'obra civil, que té un gran pes en tot el sector, ja que tot apunta a un descens històric l'any 2010, amb una caiguda del 15%, que seguirà el 2011.

Segons Fontana, es pot començar l'any 2012 amb un 45% menys de nivell de producció que l'any 2010. Aquest any s'han donat a Espanya unes 90.000 llicències per construir habitatges. "Amb aquest baixíssim nivell de producció és fàcil créixer", ha afegit.

Els experts pronostiquen que fins que no hi hagi un important repunt de l'economia no n'hi haurà de la construcció espanyola ni europea i tant l'economia com la construcció espanyola podrien passar uns anys de "travessia del desert" abans d'assolir les mitjanes europees.

El director general de l'institut, Anton Checa, creu que l'edificació residencial començarà a créixer a partir de l'any 2012, encara que el conjunt del sector seguirà castigat per l'obra civil que, l'any 2011, podria patir una baixada de la producció del 26%.

En aquest subsector, s'estan aplicant tota mena de mecanismes per contenir la despesa, i així s'alenteixen projectes en marxa, se seleccionen estrictament els projectes nous i es descarten els projectes de més envergadura, i a més, la recerca d'inversió privada per a obra civil està resultant més lenta d'allò previst.

Segons Checa, hi ha 23 províncies espanyoles on l'"estoc" d'habitatge és gairebé igual que abans del "boom" immobiliari, de manera que s'hi podria tornar a promoure habitatge, encara que els problemes de finançament dificulten el procés.

La construcció seguirà en nivells negatius l'any 2001 en quatre dels 19 països de la zona Euroconstruct, Txèquia, Portugal, Irlanda i Espanya, mentre que en alguns països de l'est, com Polònia, són els que registraran més creixement.