El dèficit fiscal es va disparar fins als 16.570 milions d'euros el 2014

Segons la Generalitat, el desequilibri de les balances fiscals va ascendir al 8,4% del PIB

El dèficit fiscal de Catalunya va assolir el seu segon màxim històric l'any 2014, l'últim exercici analitzat per la Generalitat amb dades del Ministeri d'Hisenda actualitzades al setembre. Un estudi publicat avui pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda mostra com aquell any la diferència entre les aportacions de Catalunya a l'Estat i les inversions i despeses finalment destinades al Principat va ser negativa en 16.570 milions d'euros, el 8,4% del PIB. Només al 2008 va ser més alt, arribant a 17.200 milions d'euros. Aquest és el càlcul efectuat amb el criteri del flux monetari, que calcula com a despeses en una comunitat només les que es fan en el seu territori.

Una segona metodologia de càlcul, que té en compte com a despeses en una comunitat també les despeses de les que es beneficiarien els seus ciutadans tot i que no es fan en la seva comunitat --denominada flux de benefici- redueix aquest saldo negatiu a 11.590 milions, l'equivalent al 5,9% del PIB català. També en aquest cas el dèficit fiscal va assolir xifres només superades per l'exercici de 2008.

El dèficit calculat per la Generalitat és molt superior als càlculs elaborats pel Ministeri d'Hisenda el passat mes de setembre, quan va assegurar que Catalunya va patir el 2014 un dèficit de 9.892 milions d'euros. Aquell càlcul, introduït en l'anomenat Sistema de Comptes Públics Territorialitzats dissenyat pel director de la fundació d'estudis Fedea, Ángel de la Fuente, situava a Catalunya com la segona comunitat amb el saldo negatiu més ampli, després de Madrid (19.205 milions d'euros).

L'últim document elaborat per Economia actualitza les dades de 2012 i aporta com a novetat les del 2013 i 2014, que estaven encara pendents de publicar. L'augment en aquests últims dos exercicis es deu a que, segons el flux monetari, Catalunya va aportar més ingressos a la caixa estatal un 0,6% més (representant el 18,9% del total) i, en canvi, només va rebre un 13,3% del total, un 0,7% menys. Així, el 2014 el diferencial va ser de 5,2 punts percentuals dels ingressos per sobre de les despeses.