Economia 25/07/2013

Un descens de l'atur amb matisos: feines temporals i fuga de treballadors pel desànim

La reducció de població activa (-17.500) pesa més que no pas la creació de feina (+11.800) en la baixada del nombre d'aturats del segon trimestre

Elena Freixa
2 min

BarcelonaEl resultat de l'Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre a Catalunya té una primera interpretació: el mercat laboral respira amb una descens del nombre d'aturats (-29.300) i la temporada d'estiu anima la contractació i explica que s'hagin creat 11.800 llocs de treball en tres mesos.

Un segon nivell d'interpretació, però, aboca ombres a aquestes bones notícies, ja que la reducció d'aturats s'explica per la gent que ha trobat feina –aquests 11.800– però encara més per la davallada que hi ha hagut en la població activa, de 17.500 persones.

Menys efectius al mercat laboral

El desànim i l'èxode de treballadors que van a buscar feina a fora, així com els immigrants que retornen al seu país són factors que expliquen la pèrdua d'actius al mercat laboral, segons el catedràtic d'Economia Josep Oliver.

Però també s'ha de tenir en compte la corba demogràfica, que fa que surtin més treballadors grans del mercat que no pas joves hi ingressen, un fenomen que redueix el nombre de gent en disposició de treballar des de fa nou trimestres consecutius a Espanya.

Si això continua, avisa Oliver, ens podríem trobar en una situació de baixada de l'atur malgrat perduri la destrucció de llocs de treball.

Contractes temporals i a temps parcial

Una altra de les ombres en la millora al mercat laboral es troba en el perfil dels nous contractes que s'han registrat. Els assalariats han crescut en 18.400 persones a Catalunya, però tot el creixement ha vingut pels contractes eventuals, mentre que els indefinits han baixat.

A més a més, aprofundint en la nova ocupació generada entre l'abril i el juny, s'observa que el creixement ha vingut només pel treball a temps parcial. Els ocupats amb aquest tipus de jornada han crescut en 18.000 persones, mentre que els de temps complet s'han reduït en 6.300 persones.

Els serveis, com acostuma a passar en aquesta època de l'any, han empès l'activitat, i han generant 13.500 contractes nous, mentre altres sectors com la indústria o la construcció han destruït llocs de treball (-1.800 cadascun).

La força de l'activitat turística i de serveis pren encara més rellevància a les Balears, que van registrar el millor comportament del mercat laboral en el darrer trimestre.

L'atur ha baixat en 38.300 persones, més que en cap altre comunitat autònoma, i el total de 130.700 persones sense feina estan només 600 per sobre que fa un any. També ha liderat la creació d'ocupació, amb 68.100 nous llocs de treball generats en tres mesos.

Encara estem pitjor que fa un any

És indiscutible la millora d'indicadors com l'atur o l'ocupació si es compara amb les dades de l'EPA del primer trimestre de l'any, però el mercat laboral català encara no resisteix la comparació amb el mateix període del 2012. Estem pitjor que llavors.

El nombre d'aturats supera en 51.400 persones el que hi havia el juny del 2012 i la destrucció d'ocupació acumulada supera els 150.000 llocs de treball. Malgrat que se n'han creat més que en el segon trimestre de l'any passat, el 2011 va tenir més bons registres, amb 36.700 nous ocupats entre l'abril i el juny.

stats