El deute públic a Espanya torna a superar el 100% del PIB

El ministeri d'Economia creu que aquesta xifra és compatible amb l'objectiu de deute públic que es vol aconseguir a finals d'any, que ha de ser del 98,8% sobre el PIB

El deute públic a Espanya va arribar als 1,138 bilions d'euros aquest mes de juny. Aquesta xifra suposa un augment de 13.938 milions d'euros respecte al mes anterior, i situa el deute en el 100,03% del PIB. Segons les dades del Banc d'Espanya i els càlculs realitzats pel ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, això suposa un nou rècord: el deute de les administracions acumula dos mesos consecutius augmentant.

Segons el ministeri d'Economia i tenint en compte el calendari d'emissions i amortitzacions previst per al 2017, aquesta quantitat de deute és compatible amb la que es vol assolir a finals d'aquest mateix any. L'objectiu del govern espanyol és situar-lo en el 98,8% sobre el PIB. El primer trimestre aquesta xifra es va situar en el 100,4%.

Per administracions, la que acumula una part més gran de deute és l'Estat, concretament un 74% segons les dades del Banc d'Espanya. Per la seva banda, les comunitats autònomes generen el 22% del deute públic, mentre que les corporacions locals i la Seguretat Social tenen el 3% i l'1% del deute respectivament.

Si s'estableix una comparació entre aquest juny i el de l'any anterior, es pot comprovar que el deute públic en totes les administracions ha crescut. Aquesta xifra ha patit un augment del 4,6% a les comunitats autònomes i un 3,9% a l'Estat. Ara bé, el deute públic de la Seguretat Social s'ha mantingut estable i el deute de les corporacions locals s'ha reduït un 7,4% respecte al juny de l'any anterior.

Més continguts de