L'economia catalana supera les previsions i torna a créixer per sobre de la mitjana espanyola

El PIB català augmenta el 3,1%, quatre dècimes més que l'espanyol

El producte interior brut (PIB) de Catalunya va créixer el 3,1% el segon trimestre del 2018 en comparació amb el mateix període de l'any passat, una dècima menys que el trimestre anterior, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Amb aquestes xifres, el creixement de l'economia catalana se situa en taxa interanual quatre dècimes per sobre del creixement del conjunt espanyol, que va tancar el segon trimestre amb el 2,7% d'augment. Això tomba les previsions d'organismes com l'Autoritat Fiscal Independent (Airef), que a l'agost calculava que l'economia catalana hauria crescut el 2,5% al segon trimestre. Al final el creixement ha sigut de més de mig punt d'aquella previsió.

No només les previsions de l'Airef s'han vist superades per la realitat. Funcas (la fundació de les caixes d'estalvis) va predir al maig que Catalunya seria la segona comunitat de l'Estat que menys creixeria el 2018, però almenys fins a la meitat de l'exercici ja s'ha situat per sobre de la mitjana de l'Estat.

I fins i tot al mes de març Pablo Hernández de Cos (llavors director del servei d'estudis del Banc d'Espanya i ara governador del banc emissor) va advertir que Catalunya seguiria "creixent per sota de l'economia espanyola", mentre que els dos primers trimestres d'aquest any el PIB català ha crescut més que la mitjana de l'Estat.

A banda, la millora de l'economia catalana és un punt percentual superior a la mitjana de la Unió Europea (UE-28), que va créixer el 2,1% el segon trimestre.

Respecte al trimestre anterior, el PIB català va créixer el 0,7%, mantenint per tant la mateixa variació intertrimestral que el primer trimestre, i una dècima per sobre del creixement del conjunt de l'economia espanyola, que va millorar el 0,6% segons la dada avançada publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i tres dècimes per sobre de la mitjana de la UE-28, que va créixer el 0,4%.

La inversió, el motor

La demanda interna s'aferma com a gran motor de l'economia catalana, amb un creixement del 2,8%, només una dècima menys que el trimestre anterior, malgrat l'alentiment del consum de les llars en 8 dècimes, que passa del 2,8% del primer trimestre al 2% de l'actual, i una reducció del consum de les administracions públiques (del 3,3% al 3,2%).

Aquest descens del consum es compensa amb la millora de la inversió, sobretot la industrial. La formació bruta de capital passa del 2,9% del primer trimestre al 4,8% del segon, bàsicament pel fort impuls de la inversió en béns d'equipament i altres actius (passa del 1,5% al 5,3%). En canvi, la inversió en construcció perd cinc dècimes i passa del 4,6% al 4,1%.

Menys aportació exterior

Quant a l'aportació del sector exterior, el saldo d'intercanvis amb l'estranger se situa en negatiu i passa del 0,8% al -0,1%, amb una desacceleració de les exportacions de béns i serveis (del 4,9% a l'1,6%), amb unes importacions que continuen creixent amb força, el 2,8%, malgrat que tres dècimes menys que el trimestre anterior. En canvi, continua el creixement del consum dels estrangers al territori, el 6,9%.

Segons l'Idescat, des de l'òptica de l'oferta s'ha de remarcar el comportament dels grans sectors de l'economia, amb augment de l'activitat de la construcció, l'estabilitat en el sector dels serveis i una moderació en el creixement del sector de la indústria.

La construcció consolida el creixement fins al 6,3%, quatre dècimes més que el trimestre anterior, mentre que la indústria creix el 4%, nou dècimes menys. La fabricació de maquinària i equipaments mecànics (15,4%), la fabricació de productes farmacèutics (13,2%) i els materials i equipaments elèctrics, electrònics i òptics (12,2%) són els sectors més dinàmics.

Els serveis es mantenen en el 2,6% del creixement per tercer trimestre consecutiu. També moderen el creixement, de l'1,9% a l'1,3%, les branques de l'administració pública, educació, sanitat i serveis socials; mentre que comerç, transport i hostaleria creixen dues dècimes, fins al 2,1%; i les activitats immobiliàries i professionals milloren una dècima (del 3,5% al 3,6%).

Només l'agricultura presenta un comportament negatiu, amb una caiguda del 0,8%, i acumula un any sencer de decreixement, malgrat que el descens s'ha moderat des del -4,2% del quart trimestre de l'any passat i el -2,5% del primer trimestre d'aquest any fins al -0,8% del segon trimestre.