Economia 26/08/2020

Les economies desenvolupades pateixen la pitjor crisi de la història

Espanya és el segon país de l'OCDE amb una caiguda més forta del PIB el segon trimestre del 2020

Leandre Ibar Penaba
3 min
El president de l'OCDE, Ángel Gurría, ha retallat les previsions de creixement de l'economia mundial

BarcelonaLa crisi causada per la pandèmia del covid-19 no té precedents a nivell mundial. L'últim informe de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), l'organisme que agrupa els principals països industrialitzats del món, certifica que en conjunt es va desplomar el producte interior brut un 9,8% el segon trimestre d'aquest any, una davallada "sense precedents".

Les economies desenvolupades pateixen la pitjor crisi de la història

"És la caiguda més forta que s'ha registrat mai per a l'àrea de l'OCDE, significativament més greu que el -2,3% del primer trimestre del 2009, en plena crisi financera", ha indicat aquest dimecres la institució econòmica.

El desplomament de l'economia mundial, i particularment en els països més avançats del planeta, té com a única causant la pandèmia del covid-19, sobretot les mesures de confinament i restriccions de moviments aplicades per frenar-ne l'expansió durant els mesos de màxim nivell de contagis. En la majoria de països, aquest període de tancament de l'activitat econòmica va coincidir justament amb l'inici del segon trimestre, sobretot a l'abril i la primera meitat de maig, quan el virus es va escampar per quasi tot Europa i Amèrica del Nord.

Espanya va ser la segona economia de l'OCDE amb una caiguda més forta, del 18,5% respecte al trimestre anterior, més de set punts més forta que la mitjana dels estats membres de l'organització. Només el Regne Unit, amb una davallada del PIB del 20,4%, va patir una disminució més severa. Tot i que l'OCDE no n'especifica les causes, cal tenir en compte que l'economia britànica depèn molt del sector financer, molt obert a l'exterior.

A nivell europeu, Alemanya és la que va sortir més ben parada de la situació, tot i que el seu PIB va retrocedir un important 9,7%, seguida d'Itàlia i França, amb un 12,4% i un 13,8%, respectivament. Pel que fa als Estats Units, l'economia es va contraure un 9,5%, i al Canadà, un 12%.

A l'Àsia, en canvi, el Japó està entre els països menys afectats, amb una reducció del 7,8%, gràcies a la ràpida reacció i al fet que, com que és més a prop del focus de la pandèmia a la Xina, va patir-ne els efectes ja a principis del primer trimestre.

Cap patró per entendre la crisi

Amb les dades disponibles de l'OCDE –divuit estats encara no han publicat les del segon trimestre– no es detecta un patró que pugui donar una conclusió sobre com evolucionarà la pandèmia en l'economia mundial, més enllà que els països on va arribar abans i, per tant, van aplicar mesures amb més antelació, són els que van poder reobrir les seves economies i recuperar el creixement també abans. El cas més evident és el de la Xina, on hi va haver els primers brots de la malaltia a la província de Wuhan.

El gegant asiàtic havia patit una contracció del PIB del 10% al primer trimestre, en ple confinament, però al segon l'economia va rebotar amb un creixement positiu de l'11,5%. En canvi, la sueca es va desplomar 8,6% després d'haver resistit els primers tres mesos del 2020 amb un creixement del 0,1%, quasi pla però encara positiu, per l'efecte d'haver introduït molt poques mesures contra l'epidèmia. No obstant, el baix nivell de contagis inicial que va justificar la falta d'accions es va acabar disparant més tard, per la qual cosa va patir un decalatge amb la resta d'Europa.

La resta d'economies d'Europa van seguir patrons similars al d'Espanya, però amb disminucions més moderades, igual que les taxes de contagis.

stats