Economia 30/03/2020

Guia per afrontar un dilluns de caos laboral

Els autònoms estan exclosos de les noves restriccions

Elisabet Escriche Rivas
3 min
La construcció és un dels sectors que han de deixar de treballar

BarcelonaLa publicació aquest diumenge a última hora de la nit del decret al BOE que havia d'aclarir quines empreses estaven obligades a aturar la seva activitat teòricament a partir d'aquest dilluns ha generat un caos laboral. Precisament, com que el decret es va publicar a última hora, el mateix text incloïa un dia de moratòria per aplicar les noves mesures. L'ARA ha parlat amb l'advocat laboralista del Col·lectiu Ronda Natxo Parra per aclarir els aspectes més ambigus del decret.

¿A partir de dimarts totes les empreses afectades han de complir el decret?

Sí, la moratòria és només per a aquest dilluns bàsicament perquè el decret es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat gairebé a la mitjanit i, per tant, sense marge perquè les empreses afectades l'apliquessin aquest dilluns.

Quins són els treballadors que a partir de demà no han d'anar al seu lloc de treball?

La norma no és excessivament detallada i pot generar confusió en casos concrets. A grans trets, però, afecta tots els treballadors excepte els col·lectius essencials en la situació actual: els operadors que atenen telèfons d'emergència, tota la cadena d'alimentació, telecomunicacions (on també hi ha els informàtics), sanitat, bancs... Bàsicament han de tancar totes les empreses de construcció i gran part de les indústries que encara seguien obertes.

Aquestes restriccions exclouen els empleats que estiguin fent teletreball, els que estigui afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), els que estiguin de baixa per una qüestió mèdica o per maternitat o paternitat i els empleats necessaris pel manteniment de les instal·lacions de l'empresa. Amb aquesta última mesura es vol garantir que quan la companyia hagi de reprendre l'activitat ho pugui fer sense problemes.

I els autònoms?

No els inclou, el decret està previst només per als treballadors per compte aliè. Davant d'aquesta situació els autònoms tenen dues opcions: seguir treballant encara que el seu sector estigui inclòs en les excepcions o cessar l'activitat i demanar l'atur perquè precisament el seu sector està afectat per aquesta nova mesura.

Les empreses poden seguir presentant ERTOs?

Una cosa no exclou l'altra. Ara bé, amb els ERTOs el treballador no ha de recuperar cap hora, en canvi amb el que el govern espanyol ha batejat com a permís retribuït recuperable, sí. Per tant, a l'empresari li convé més aquesta darrera opció.

Amb aquesta nova mesura, el govern central pagarà menys prestacions per ERTOs?

Sí, segurament hi haurà menys empreses que s'acullin a la via de l'ERTO i facin aquest permís retribuït recuperable, tot i que aquest concepte és un oxímoron perquè si és un permís retribuït no pot ser recuperable.

Com negocia una empresa amb els treballadors la presentació d'un ERTO per qüestions econòmiques si la companyia està tancada?

Es pot negociar telemàticament i la signatura pot ser digital.

Per recuperar aquestes hores li poden treure dies de vacances al treballador?

No, els descansos diaris (12 hores entre una jornada i una altra), els setmanals (que han de ser d'un dia i mig), i els anuals (les vacances) no es poden tocar. Si la companyia ho fa és il·legal perquè aniria en contra de la normativa existent que regula els períodes de descans.

Per posar un exemple, no es podrien recuperar les hores tots els dissabtes perquè llavors el treballador deixaria de tenir un dia i mig de descans a la setmana. En aquest cas, o hauria de treballar només el dissabte al matí o tenir festa dilluns al matí.

Amb la normativa actual, per tant, els treballadors poden recuperar les hores o bé treballant dissabte al matí o bé allargant la jornada laboral entre setmana.

Com s'ha de negociar la recuperació d'hores?

L'empresa ho ha de negociar amb el comitè d'empresa. En el cas que no n'hi hagi, es recorreria al sindicat més representatiu o a una comissió formada treballadors. Les dues parts tindran un període de 7 dies per negociar i si no es posen d'acord buscar un arbitratge. Si tampoc hi ha entesa serà l'empresa qui decideixi com es recuperaran les hores tot i que el treballador la pot denunciar si es comet alguna irregularitat.

¿Els vigilants privats i el personal de neteja o de manteniment que necessitin els serveis que s'han considerat essencials poden seguir treballant?

Sí, poden seguir donant els seus serveis i, per tant, no se'ls aplica el decret.

¿Les empreses que s'han reconvertit aquests dies per fer material sanitari poden seguir obertes?

També quedarien excloses del decret.

Si s'ha de firmar la compra d'un pis perquè perds les arres, el notari pot donar aquest servei?

En aquest cas és un servei essencial i, per tant, sí que es tiraria endavant la signatura. Al final, diuen els experts, el que s'ha d'aplicar és la lògica.

stats