Economia 11/11/2020

El govern espanyol planteja subvencions d'un mínim de 4.000 euros per als contractes fixos inicials

El ministeri de Treball anuncia un pla de desgravacions per impulsar l'ocupació

Núria Rius Montaner
3 min
El pagament de l’atur s’encalla a Barcelona

MadridEl ministeri de Treball i els agents socials, sindicats i patronals han iniciat una nova taula de negociació, aquesta vegada al voltant de les polítiques d'ocupació, és a dir, aquelles que es dirigeixen a fomentar la inserció laboral, l'orientació o la formació, però també a tirar endavant incentius empresarials que afavoreixin la contractació. Precisament, el departament que dirigeix Yolanda Díaz ha començat a treballar amb els agents socials un futur reial decret que en el seu article 17 planteja una modificació dels programes d'incentius per a la contractació.

Concretament el ministeri planteja una subvenció de fins a 4.000 euros per a contractes inicials indefinits i a jornada completa, i la mateixa quantitat si es transforma un contracte temporal o formatiu en indefinit (en aquest últim supòsit ascendeix a 5.500 la subvenció si afecta a un treballador amb discapacitat). En cas que l'empresa contracti a temps parcial, es reduiria la subvenció -en funció de les hores de jornada laboral- fins a un 50%, és a dir, fins als 2.000 euros.

La xifra s'incrementa fins als 5.500 euros quan es tracti de persones que participin en programes d'ocupació i rebin alguna prestació social com l'ingrés mínim vital, tinguin algun grau de discapacitat i que siguin demandants de feina, així com persones més grans de 45 anys o dones contractades en sectors amb més presencia masculina, o dones que portin més de 24 mesos desocupades després d'una baixa per maternitat o tutela de menors.

La subvenció podria ascendir fins als 7.000 euros si es tracta de treballadors amb discapacitat que encara tinguin més dificultats per accedir al mercat laboral, persones en risc d'exclusió social o participants en programes d'inserció laboral, i també aturats més grans de 45 anys de llarga durada. En cas de dones víctimes de violència de gènere la subvenció es pot incrementar fins als 7.500 euros.

A més a més, totes les subvencions previstes es poden incrementar fins als 2.000 euros quan la contractació indefinida "la faci un treballador autònom o una cooperativa o societat laboral que contracti el seu primer empleat", segons recull l'esborrany. L'esborrany també preveu subvencions de fins a 2.500 euros i fins a un màxim de 9.000 euros l'any per cada treballador que es beneficiï de mesures de conciliació pactades amb els comitès d'empresa als plans d'igualtat.

D'aquesta manera, el reial decret plantejat pel ministeri de Treball, que per ara és només un primer esborrany, busca "reforçar" les eines d'ocupació que permetin afrontar la desocupació i potenciar la integració laboral "d'aquells col·lectius que presentin més dificultats per accedir al món laboral". De fet, el reial decret identifica tres col·lectius concrets: les persones desocupades, sobretot les de llarga durada que estiguin registrades als serveis públics d'ocupació; els joves inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i els ocupats registrats com a demandants de feina i que vulguin millorar la seva situació. A més, el reial decret vol establir normes públiques en paral·lel als programes de les comunitats autònomes i que les comunitats després puguin adoptar els programes de l'Estat amb els diners dels pressupostos generals que l'Estat dedica a les polítiques d'ocupació.

Per a l'any 2021 els pressupostos generals de l'Estat recullen una despesa en polítiques d'ocupació superior als 7.400 milions d'euros, un 29% més en comparació amb el 2020. Segons el que el govern espanyol recull als pressupostos generals per al 2021, les actuacions d'inserció i incentivació de la contractació comptaran amb una dotació de 3.331 milions d'euros, mentre que la formació professional per a l'ocupació disposarà de 2.771 milions. De fet, el document també recull ajudes per a administracions que tirin endavant plans de formació.

Primeres reaccions

CCOO ha estat el primer en reaccionar a la proposta plantejada pel govern espanyol. El sindicat ha posat la lupa en la col·laboració público-privada que planteja el ministeri de Treball a l'hora de tirar endavant els programes d'ocupació. L'esborrany recull que els serveis públics podran o bé gestionar directament els programes de polítiques d'ocupació o bé fer-ho a través de la "concessió de subvencions públiques, contractació administrativa o subscripció de convenis”. CCOO ha afirmat que aquest plantejament obre la porta a "la institucionalització de l'externalització d'una part dels serveis prestats" i que "no preserva el lideratge del servei públic i per tant no assegura la qualitat de les accions".

En la mateixa direcció, el ministeri de Treball també planteja una ajuda de fins a 2.500 euros per a "agències o entitats col·laboradores" amb l'administració pública per fer la prospecció empresarial i la intermediació a l'hora d'incentivar la contractació. Si dona resultats, és a dir, si s'aconsegueix la inserció o la contractació laboral, les entitats col·laboradores podran rebre l'ajuda sempre que compleixi un seguit de requisits, com ara la firma de "contractes iguals o superiors als sis mesos".

stats