Publicitat
Publicitat

El govern espanyol fixa un sostre de despesa per l'Estat i els ajuntaments

El govern espanyol proposarà una iniciativa anàloga a les autonomies en la propera reunió del consell de política fiscal i financera

El vicepresident primer, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicat que el govern espanyol ha assumit el compromís europeu de determinar una regla d'evolució de la despesa que garanteixi la seva vinculació a la pròpia evolució de l'economia. Amb aquest fi, el decret llei modifica la llei general d'estabilitat pressupostària i fixa un sostre màxim a l'increment anual de la despesa de l'Estat i de les principals entitats locals. Aquest límit es deriva de l'evolució del PIB nacional en els cinc anys anteriors i de les previsions d'evolució en els tres següents. El govern espanyol proposarà una iniciativa anàloga a les autonomies en la propera reunió del consell de política fiscal i financera. Juntament amb aquests elements el decret llei inclou el complement del mandat de la llei d'economia sostenible que exigia una revisió de les regles de silenci administratiu, transformant en silenci positiu tots els silencis negatius no justificats.

Més continguts de