ECONOMIA

Els ciutadans van estalviar menys l'any 2010 perquè creuen que el pitjor de la crisi ja ha passat

Les inversions en borsa van caure un 12% per la complicada situació de la borsa espanyola, segons un estudi

Els espanyols van estalviar un 2% menys l'any passat 2010, un cop van tenir la sensació que el pitjor de la crisi ja havia passat, segons les dades d'Investigació Cooperativa entre Entitats Asseguradores i Fons de Pensions (ICEA) i l'associació Inverco.

Els espanyols van estalviar el 2010 un total d'1,73 bilions d'euros, fet que suposa una caiguda del 2% respecte a la xifra registrada en l'exercici anterior. Els principals factors d'aquest descens de l'estalvi a Espanya han estat la caiguda en fons d'inversió, que van sumar 128.500 milions d'euros, un 13% menys que en l'exercici anterior; i també el descens del recurs a la borsa per als petits inversors.

Així, l'estalvi en renda variable va suposar un descens del 12%, tancant el passat 2010 amb 320.000 milions d'euros estalviats en títols de borsa. Aquesta sortida d'inversors particulars del mercat de valors és lògica en un any marcat per la volatilitat en el qual la borsa espanyola va caure un 17,43% arrossegada per les desconfiances i les tensions que s'han viscut als mercats de deute sobirà.

Una part de l'estalvi que se n'ha anat de la borsa ha anat a parar a la renda fixa, que garanteix la rendibilitat amb menor risc, i que va créixer el 2010 un 13%, sent el producte que més va pujar malgrat els baixos tipus d'interès i assolint la xifra de 57.000 milions d'euros.

Per la seva banda, els dipòsits bancaris, en un any en què les entitats han estat embrancades en una agressiva guerra del passiu, han crescut només un 3%, fins als 855.000 milions d'euros.

No obstant això, els dipòsits segueixen sent el producte d'estalvi més popular entre els espanyols, ja que suposaven al tancament de 2010 el 49% de l'estalvi total, gairebé la meitat del que es reserva per a aquesta partida.

Per la seva banda, les assegurances de vida van créixer un 2%, fins als 146.633 milions d'euros, i els plans de pensions es van estancar i van tancar en 84.757 milions. Pràcticament, la mateixa xifra que l'any anterior.

Tant els plans de pensions com els fons d'inversió s'han vist perjudicats per la baixa rendibilitat oferta durant l'exercici, en un moment de crisi en què els estalviadors han anat a assegurar l'interès obtingut, encara que sigui baix.

Segons les dades d'ICEA i Inverco, si es mira l'evolució de l'estalvi a mitjà termini en l'última dècada, s'observa que l'estalvi ha crescut de mitjana anual a Espanya des de 1990, un 8%.

En aquest període han estat els plans de pensions –un 18 % anual–, les assegurances de vida –un 16 % de mitjana anual–, i els fons d'inversió –un 15% de mitjana anual–, els productes que més han crescut.

De fet això ha fet que el pes dels dipòsits bancaris s'hagi reduït en els últims deu anys, passant del 61% del total el 1990 a només el 49% en el tancament del passat exercici.

Amb la reducció de l'estalvi l'any 2010 pot interpretar-se que està passant el pitjor de la crisi, ja que tradicionalment les persones estalvien més en moments de recessió i gasten amb més alegria en períodes expansius.

L'últim informe de CatalunyaCaixa sobre la situació macroeconòmica assenyala com un dels apunts de recuperació econòmica que la taxa d'estalvi sobre la renda familiar bruta disponible s'hagi retallat el 2010, sent només de 14,7%, en lloc del 15,3% que es va registrar el 2009, el moment més àlgid de la recessió a Espanya.

Més continguts de