MERCAT IMMOBILIARI

Les execucions d’hipoteques sobre habitatges es disparen a Catalunya

Creixen un 23% al Principat, mentre que en el conjunt d’Espanya l’increment el 2019 va ser del 3%

Catalunya lidera clarament l’execució d’hipoteques sobre habitatges a Espanya. Però, a més, l’increment d’execucions hipotecàries d’habitatges a Catalunya va créixer a un ritme set vegades superior a la mitjana espanyola. Segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 2019 a Catalunya es van iniciar i inscriure 5.757 execucions hipotecàries sobre habitatges, un 22,8% més que l’any anterior. Al conjunt de l’Estat, les execucions hipotecàries sobre habitatges van ser 27.055, només un 3% més que l’any 2018. D’aquest total, 7.129 eren execucions sobre habitatges de persones físiques, xifra un 21,1% inferior a la del 2018. Per la seva banda, les execucions hipotecàries sobre habitatges propietat de persones jurídiques es van incrementar un 15,8%, fins a les 19.926, mentre que les fetes sobre solars van caure un 0,7% i van totalitzar 3.334.

Pel que fa a les xifres del quart trimestre, el nombre d’inscripcions de certificacions per execucions hipotecàries va ser 12.882, un 4,1% més que el trimestre anterior i un 19,1% menys que en el mateix trimestre del 2018. Entre els habitatges de persones físiques amb execució hipotecària, 1.380 eren residència habitual en propietat (un 12,3% menys que en el mateix trimestre del 2018) i 453 no eren residència habitual (un 23,9% inferior).

Per comunitats, Catalunya va liderar les execucions sobre habitatges l’any passat, amb un total de 5.757, seguida d’Andalusia (5.681) i el País Valencià (5.356). En la banda oposada es van situar el País Basc (81), Navarra (54) i la Rioja (143). Sobre el total de finques -que inclou totes les rústiques i urbanes-, Catalunya també va encapçalar el nombre d’execucions hipotecàries, amb 12.131, seguida del País Valencià (11.644) i Andalusia (9.834).

L’estadística d’execucions hipotecàries n’actualitza trimestralment el nombre en funció dels Registres de la Propietat. És important, en termes d’impacte social, recordar que no totes les execucions acaben amb el desnonament dels propietaris.

Respecte a les execucions hipotecàries d’habitatges habituals -encara no hi ha dades de l’any referides a Catalunya-, en el conjunt de l’Estat van ser 5.177 el 2019, xifra un 21,8% inferior a la del 2018.

Cinc anys de descensos

D’aquesta manera, les execucions hipotecàries sobre habitatges habituals encadenen cinc anys de retrocessos després que el 2018, el 2017, el 2016 i el 2015 baixessin un 40,7%, un 48,3%, un 30,3% i un 12,6%, respectivament. Així, continuen en descens les execucions hipotecàries d’habitatge habitual, però a un ritme inferior dels anys immediatament precedents. Només en el quart trimestre del 2019 es van registrar 1.380 execucions hipotecàries sobre habitatges habituals, un 45,7% més que en el trimestre anterior però un 12,3% menys que en el quart trimestre del 2018.

Del total d’execucions hipotecàries sobre habitatges registrades l’any passat, 20.715 van afectar habitatges usats, amb un descens anual de l’1%. Per contra, les execucions sobre habitatges nous van augmentar un 19,3%, fins a sumar 6.340.

Ferran Font, cap d’estudis del portal Pisos.com, considera que el descens de les execucions hipotecàries sobre habitatge habitual té un impacte social molt gran i ajuda a augmentar la sensació de seguretat que tenen els propietaris. Font destaca que sis de cada deu execucions hipotecàries corresponen a crèdits que es van concedir “en plena bombolla immobiliària, entre els anys 2005 i 2008, i només un 7,5% del total són d’hipoteques concedides els últims cinc anys”.

Comptant tot tipus de finques, en el conjunt de l’any a Espanya es van registrar 56.349 inscripcions en el Registre de la Propietat de certificacions per execucions hipotecàries, un 2,9% més que el 2018. De totes aquestes, 53.572 van afectar a finques urbanes (on s’inclouen els habitatges, però també oficines, garatges i locals comercials) i 2.777 a finques rústiques.