Economia 17/02/2017

Recaptació balsàmica: els ingressos tributaris de la Generalitat van augmentar quasi el 10% el 2016

La recaptació gestionada pel Govern va augmentar quasi el 6% per l'impuls immobiliari i del turisme

Xavier Grau
4 min
Oriol Junqueras i Lluís Salvadó, vicepresident i secretari d’Hisenda respectivament,  en la recent inauguració de la nova seu de l’Agència Tributària de Catalunya.

BarcelonaEl departament de Vicepresidència i Economia de la Generalitat va sorprendre aquesta mateixa setmana amb la seva estimació del dèficit al tancament del 2016, que situa en el 0,9%, mentre que el 2015 -segons el pressupost liquidat- va ser de l’1,93%, i el 2010 va arribar a uns màxims del 4,48%. Dos factors són claus en la reducció d’aquest dèficit. D’una banda, la millora de l’economia. El PIB català és més gran -va créixer un 3,5% el 2016 segons la dada avançada de l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Idescat- i, per tant, com que el dèficit es calcula en proporció al PIB, és més baix.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

Però l’altre l’element que ha resultat balsàmic per millorar els números de l’administració catalana ha sigut l’increment dels ingressos. El Govern va publicar ahir les dades d’ingressos tributaris del 2016. En total van créixer gairebé el 10%. Els ingressos aconseguits per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) han crescut quasi el 6% -i ho haurien fet gairebé un 8,4% si el Tribunal Constitucional no hagués anul·lat alguns impostos- i la part principal, la que prové de l’Estat, també ho ha fet. Amb l’actual model de finançament, el 83% dels ingressos provenen de bestretes de determinats impostos (bàsicament IRPF i IVA, a més d’alguns impostos especials), i aquesta partida va augmentar un 9,7% el 2016, fins als 19.530,8 milions d’euros, una quantitat que és un 101,01% del previst en el pressupost, que era prorrogat del 2015.

El cost del Constitucional

Entre impostos propis i cedits, l’Agència Tributària de Catalunya va recaptar 2.880 milions d’euros (el 15% del total) el 2016, un 5,9% més que l’any anterior. Si es tinguessin en compte també els impostos que va anul·lar el Tribunal Constitucional -el de l’energia nuclear i el dels dipòsits bancaris-, serien 2.914 milions d’euros, un 8% més que l’any anterior. L’impost a les nuclears va restar 32,2 milions a la recaptació, i el dels dipòsits, quasi 2,6 milions.

Els ingressos tributaris de la Generalitat es van completar amb una part més petita, que suposa un 2% i prové d’impostos estatals no subjectes al sistema de finançament.

Gran part de l’augment de la recaptació de la Generalitat s’explica per l’augment del 12% de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, fins als 1.652 milions, molt lligat a l’evolució del mercat immobiliari. Transmissions va créixer un 13% per l’impuls de la venda d’immobles, i actes jurídics, un 8% per la reactivació del mercat hipotecari. Per l’impost sobre els pisos buits s’han reconegut drets per 11,5 milions, malgrat que va estar suspès pel recurs de l’Estat fins que, al setembre, el Constitucional va aixecar-ne la suspensió.

També augmenta substancialment l’impost sobre les estades en establiments turístics, que va créixer un 10%, fins als 47,6 milions. L’impost sobre grans establiments comercials va aportar 15,3 milions, un 2% més, mentre que l’impost sobre la provisió de continguts per part de les companyies de telecomunicacions va aportar 18,4 milions, un 152% més. Més petita va ser l’aportació de l’impost sobre les emissions d’òxid de nitrogen de l’aviació comercial, de 2,9 milions, i encara més petita, la de les emissions a l’atmosfera de la indústria, de 972.792 euros. Els tributs del joc van aportar 2.012 milions, el 0,5% més que el 2015, mentre que el gravamen de protecció civil va pujar a 3,7 milions, un 6% més.

Creix l’impost de patrimoni

Respecte als impostos cedits que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya, es va registrar un descens del 4% en la recaptació de successions i donacions, que es va quedar en 464,6 milions. La caiguda del de successions va ser del 8% i s’explica per la mateixa variabilitat d’aquest impost, mentre que donacions va créixer un 16%.

En canvi, la recaptació per l’impost sobre el patrimoni va augmentar un 7%, fins als 495,5 milions d’euros, a causa de la millora general de l’economia, que va portar a una recaptació més elevada en la campanya de la renda i el patrimoni. El nombre de declarants va augmentar un 2% (uns 1.400 més), i també va augmentar la quota mitjana a ingressar com a conseqüència de la disminució de la reducció per límit conjunt amb l’IRPF.

Les claus

1. Per què la Generalitat recapta més?

Dos factors són claus per l’increment de la recaptació tributària. D’una banda, la millora de l’economia fa que augmentin molts dels ingressos tributaris. De l’altra, hi ha la introducció de nous impostos, que, en general, aporten nous ingressos, malgrat que en dos casos, el que grava les centrals nuclears i el de dipòsits bancaris, han restat, perquè fins i tot s’han hagut de tornar les quantitats cobrades després que el Tribunal Constitucional els anul·lés.

2. Quins impostos de la Generalitat aporten més?

Els que van lligats a l’activitat immobiliària. La recuperació d’aquest sector es tradueix en un increment del 13,7% de la recaptació de l’impost de transmissions patrimonials, que amb 1.245 milions d’euros és el tribut dels que gestiona la Generalitat que aporta més. També millora un 8,3% l’impost d’actes jurídics documentats, bàsicament per l’impuls de les hipoteques. Aquest impost va aportar 398 milions d’euros. L’altre impost que creix significativament és la taxa turística, un 10%, que va aportar 47,6 milions d’euros. Successions i donacions, però, va caure un 4,1% i va aportar en total 464 milions d’euros, mentre que patrimoni va créixer el 7,31% i va recaptar 495 milions.

3. Quins tributs van augmentar més?

Els tributs de la Generalitat que van augmentar més la recaptació van ser el de continguts, que grava les operadores de telecomunicacions, que va incrementar-se un 152% i va recaptar 18, 4 milions; i l’impost sobre l’emissió de gasos a l’atmosfera per la indústria, que va augmentar un 708%, però només va aportar 972.792 euros.

4. Quin pes tenen els impostos de la Generalitat?

Malgrat la millora de la recaptació dels impostos -propis i cedits- que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya, en el fons només aporten el 14,75% del total d’ingressos d’origen tributari de la Generalitat. La resta són de tributs que gestiona l’Estat.

stats