Publicitat
Publicitat

El governador del Banc d'Espanya veu riscos que tornin les preocupacions pel deute sobirà

Alerta que els dubtes sobre la rendibilitat del sistema bancari poden posar en risc la sostenibilitat del negoci a mitjà termini

El governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, ha advertit que persisteixen els riscos que ressorgeixin les preocupacions pel deute sobirà, que podrien accentuar-se si empitjorés substancialment el context macroeconòmic. "Els riscos no han desaparegut totalment", ha assenyalat el governador durant la inauguració de la desena trobada del sector bancari organitzada per l'IESE i EY, on ha repassat els reptes i riscos als quals s'enfronta el sector en el curt termini.

En declaracions als mitjans després de la inauguració, el governador ha insistit que hi ha una relació clara entre l'evolució de la situació macroeconòmica i la del deute sobirà, que fa que aquesta variable pateixi les conseqüències d'un reduït creixement. "Com més baix sigui el creixement, aquests riscos, que estaven allunyats, poden tornar a reaparèixer", ha dit Linde, després de recordar que l'evolució de l'economia està sent menys favorable del previst inicialment, tot i que, al seu parer, les possibilitats que ressorgeixin els problemes amb el deute segueixen "lluny".

Durant la seva intervenció, el governador ha repassat altres riscos als quals s'enfronta el sector bancari a curt termini, com els canvis en la regulació i supervisió, els dubtes sobre la rendibilitat del sistema a Europa, que poden posar en risc la sostenibilitat del negoci a mig termini, o la debilitat macroeconòmica de la zona euro. "El sector bancari no és immune a aquests riscos", ha admès, després de recordar a més que cal seguir corregint l'alt nivell d'endeutament i que la ràtio de morositat segueix en nivells més elevats que fa un any, encara que en 2014 hagi experimentat una "lleu millora".

Entre els diferents reptes, Linde ha avisat que les diferents pràctiques comptables a Europa, sobretot les referides a les provisions, afecten l'homogeneïtat dels nivells de capital de la banca europea. "Cal esperar que el MUS contribueixi a una convergència cap a l'homogeneïtzació de les normes comptables", ha indicat.

Millora del sector

En qualsevol cas, Linde ha assegurat que la posició del sector ha millorat de manera "notable" per diversos factors que van des dels profunds canvis que s'han produït en el marc institucional europeu fins a la reestructuració del sistema espanyol, que ha contribuït a la reducció de desequilibris acumulats.

Aquesta millora, segons el governador, ha estat verificada per les diferents avaluacions que han fet el Banc Central Europeu (BCE), la Comissió Europea (CE) i el Fons Monetari Internacional (FMI) fins que el passat mes de gener va acabar "amb èxit "el programa d'assistència financera d'Espanya.

A més, ha estat ratificada recentment per l'exercici d'avaluació global del sistema -les proves de estrès-, de les que es dedueix que Espanya compta amb un sistema sanejat, que pot oferir una gran resistència davant escenaris econòmics que "difícilment" poden arribar a produir-se. De cara al futur, ha dit que la consolidació i intensificació de les bones tendències depèn en gran mesura de l'evolució de l'economia i que es consolidi la recuperació econòmica.

En declaracions als mitjans després de la inauguració, Linde ha concretat que Espanya hauria d'avançar una mica més en mesures que reforcin la competència i que millorin la qualitat de la despesa pública. Preguntat per l'evolució del crèdit, ha confiat que la situació a Espanya botiga cap a la normalització i ha esperat que les entitats espanyoles acudeixin a la segona subhasta de liquiditat que celebrarà el BCE aquest dijous.

2018 anàlisi

Més continguts de