Economia 31/07/2015

El govern espanyol porta al Constitucional l'Agència Tributària catalana

Madrid afirma que es vulnera el dret de tots els ciutadans de l'Estat a accedir-hi

Acn
2 min
Artur Mas i Joan Iglesias, al costat dels experts que ahir van presentar el projecte d’Hisenda pròpia al Palau de la Generalitat.

MadridEl consell de ministres ha acordat aquest divendres interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra l'article 4 de la llei 9/2015 que desplega l'Agència Tributària de Catalunya per a la ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva de l'agència. Segons el govern espanyol, la lleu "vulnera el dret fonamental" de tots els ciutadans espanyols a "accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics", i a fer-ho d'acord amb "els principis de mèrit i capacitat". També argumenta que la llei vulnera l'Estatut Bàsic del Treballador Públic, que assenyala que els sistemes de selecció de funcionaris de carrera seran amb caràcter general els d'oposició i concurs-oposició.

L'article 4 de la llei estableix la creació de dues disposicions addicionals de la norma que són les que fan possible la integració voluntària –amb el reconeixement de drets que implica– de funcionaris de l'Estat i altres administracions als cossos superiors d'inspectors tributaris i de tècnics de gestió tributària de la Generalitat de Catalunya.

Segons el govern espanyol, el dret a accedir a aquests cossos s'aplica a dos tipus de funcionaris: els que tenen assignades funcions substancialment coincidents amb les pròpies del cos i tinguin a més com a destinació definitiva l'àmbit territorial de Catalunya, i els que tinguin assignades funcions coincidents amb el cos que pertanyin a cossos i escales del subgrup A1 o A2 d'altres administracions públiques que en el moment de la convocatòria prestin serveis a l'administració de la Generalitat.

El problema, segons la Moncloa, radica en el fet de requerir al primer grup que la seva destinació definitiva sigui Catalunya perquè d'aquesta manera "s'exclou el dret d'accedir en condicions d'igualtat a la resta d'interessats de la resta de l'Estat". També que es permeti a funcionaris que no presten servei a l'administració de la Generalitat accedir per integració a la funció pública d'aquesta, cosa que "d'altra banda constitueix una manera d'accedir 'ex novo' a la funció pública".

Segons el govern espanyol, d'aquesta manera "es vulnera el dret fonamental de l'article 23, pel qual els ciutadans de tota la nació tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics amb els requisits que assenyalin les lleis". També l'article 103 que estableix l'accés a la funció pública "d'acord amb els principis de mèrit i capacitat".

Finalment, segons el govern espanyol, es vulnera l'Estatut Bàsic del Treballador Públic, que assenyala que els sistemes de selecció de funcionaris de carrera seran amb caràcter general els d'oposició i concurs-oposició i només amb virtut de la llei, i amb caràcter excepcional, el sistema de concurs.

stats