Publicitat
Publicitat

RETALLADES

Els plans de 12 autonomies per estalviar 7.500 milions d'euros

El mapa autonòmic de mesures per a la reducció del dèficit inclou rebaixes de personal públic, disminució de sous, augment dels trams autonòmics sobre els impostos, i posada en marxa de nous tributs, entre d'altres. El pla de Catalunya, que encara no ha rebut el vist-i-plau d'Hisenda, no està inclòs.

El Ministeri ha agrupat les mesures de tots els territoris sota un mateix patró i ha comptabilitzat la reducció de la despesa i els ingressos. El resultat és el següent: Andalusia (1.030,3 milions de reducció de despesa i 1.467,2 d'ingressos); Aragó (245,9 - 34); Astúries (219 + 179); Balears (857,9 +347,8); Canàries (941 + 21); Cantabria (201,6 + 22,5); Extremadura (405,9 + 145,5); Galícia (734,4 + 70); Múrcia (674,8 + 308,1); Navarra (125,94 + 476,6); País Basc (200,7 + 15) i País Valencià (1.949 + 429,7). En total són 7.586,64 milions de reducció de despesa als quals s'hi sumen 3.448 d'augment d'ingressos. La taula es pot consultar a la versió castellana de la web del Ministeri.

Andalusia: reducció dels sous i despeses i posada en marxa d'impostos

Andalusia és el territori que promet una reducció més dràstica en el capítol de personal, que ascendeix a 510,9 milions d'euros per una millor planificació dels recursos humans i una reducció de les remuneracions d'acord amb el decret de retallada dels sous dels funcionaris del govern espanyol (502 milions). S'hi suma la reducció d'hores extra i gratificacions (3 milions), la "racionalització" de les substitucions en serveis no essencials (3,6 milions) i una previsió a la baixa del cost de plantilla (2,3 milions). S'hi afegeixen 54,4 milions de reducció de despeses de "serveis públics no essencials" i 204 de transferències corrents, entre els què inclou una millora de l'eficiència de la despesa farmacèutica. També preveu reprogramar inversions en infraestructures per valor de 161 milions. En total l'estalvi seria de 1030,3 milions als quals cal sumar-hi ingressos per valor de 1.467 milions gràcies a la venda de patrimoni (951,7) i a mesures com la creació de l'impost sobre bosses de plàstic (30,2) i l'impost sobre dipòsits de clients de les entitats financeres (132).

País Valencià: ajustaments a l'educació i la sanitat

Un altre cas de retallades en personal important és el del País Valencià. La Generalitat promet una rebaixa de 371,2 milions d'euros en despesa de personal gràcies, entre d'altres, a la reducció del 5% dels sous dels funcionaris aprovada pel govern espanyol (70), a la "reordenació i reducció de conselleries (10) i a la "reordenació de plantilles de sanitat i educació" (33,3 i 30',7) entre d'altres. Cal sumar-hi 190 milions que aconsegueixen de la rebaixa de despesa corrent gràcies a l'"eliminació de l'atenció al pacient en serveis d'urgència dels hospitals, reacionalització a la gestió de la cuina i en les prestacions endoscòpiques (12,8) i a un ajustament de la dotació dels centres educatius (12,6). Al capítol d'ingressos destaca la venda d'immobles de la Generalitat (429,7 milions)

Extremadura: retallada d'inversions i de subvencions

Extremadura promet mesures d'estalvi i de "racionalització de l'estructura administrativa i empresarial" que sumades a una reducció de les inversions i d'un 10% de la despesa corrent suma 405,9 milions. En aquest paquet s'hi inclou una reducció de subvencions i la "no concessió de préstecs a llarg termini a famílies i institucions sense finalitat de lucre", a més d'un compromís de reprogramar inversions fins a assolir l'objectiu de l'1,3 % de dèficit. En el capítol d'ingressos destaca l'impost sobre instal·lacions que incideixin en el medi ambient i sobre els dipòsits de les entitats de crèdit, a més del de transmissions, sobre els mitjans de transport i sobre vendes minoristes per un total de 145,5 milions d'euros.

Galícia: eliminació de convenis

Galícia fia bona part de la reducció del dèficit a la reducció de convenis i subvencions "no prioritaris" (202,5 milions) i a la reprogramació i eliminació d'inversions en projectes "no prioritaris i no compromesos" (227 milions), entre d'altres. En total, l'estalvi en la despesa és de 734,4 que se sumen a un augment d'ingressos de 70 milions fruit del pla especial de gestió tributària, que es basa en la reducció de temps de tramitació d'expedients.

Múrcia: amplia la jornada dels funcionaris i situa la TV autonòmica al punt de mira

Múrcia promet aconseguir 64,3 milions d'euros en mesures de gestió en l'àmbit sanitari com els nous mecanismes de prescripció de genèrics i la centralització de compres, entre d'altres. També 51 milions d'euros en la reducció del sector públic i la "modificació del sistema de gestió de la televisió autonòmica" (27). A més, paralitza i reprograma inversions i posa en marxa una ampliació de la jornada setmanal dels funcionaris (10) que es complementa amb un control de l'absentisme laboral (16,9). També revisarà els augments salarials. Al capítol d'ingressos preveu recaptar 196 milions d'euros amb la venda de punts d'amarratge i venent immobles.

Illes Balears: reducció d'alts càrrecs

El govern de les Illes Balears posa sobre la taula un pla que inclou una reducció dels alts càrrecs i personal interí de les conselleries i una "racionalització" de les substitucions i la contractació d'interins a la sanitat i l'educació, mesures que han de generar un estalvi de 19,6 milions d'euros. També preveu una rebaixa de la despesa corrent en béns i serveis en aquestes dues àrees i una rebaixa de les transferències de capital que entre totes sumen 857,9 milions. Al capítol d'ingressos hi consta retencions de crèdit per un import de 347,8 milions.

Aragó i Astúries: "reprogramació d'inversions"

Aragó apunta a una reducció de despesa de 245 milions d'euros gràcies principalment a un ajustament en les inversions i un increment de la col·laboració i participació del sector privat en el finançament de grans projectes. Astúries proposa una reducció de les retribucions dels funcionaris que, juntament amb la racionalització de les plantilles i la contenció de l'acció social i de les contractacions ha de permetre un estalvi de 20 milions d'euros. També reprograma inversions per valor de 128 milions d'euros. En el capítol d'ingressos hi consten 102 milions fruit de la venda d'habitatges del parc públic de lloguer i ingressos procedents de la UE..

Canàries: habitatge, educació i sanitat

Canàries també preveu una reducció de la inversió per "ajustar-la a la caiguda dels recursos públics" per valor de 142 milions d'euros. Se sumen a l'estalvi en transferències corrents (366) i de capital (150) que afecten directament les partides d'habitatge, educació i sanitat. En concret, redueix les subvencions a les universitats i l'atenció sociosanitària. També rebaixa les transferències a les corporacions locals.  

Navarra i el País Basc: menys substitucions i personal temporal

Les comunitats forals de Navarra i el País Basc també apliquen reduccions de plantilla. En el cas de Navarra és del 10% del nombre d'unitats orgàniques existents a l'administració i se suma a conceptes com la unificació dels hospitals de Pamplona. En ingressos, preveu tenir més guanys en IRPF i Successions. En el cas del País Basc, preveu mesures de contenció de despesa com la disminució de contractacions de personal substitut i temporal, a més de la reducció de transferències i subvencions i la partida destinada a farmàcia. Al capítol d'ingressos preveu obtenir 15 milions d'euros de l'alienació d'inversions reals.

Més continguts de