MOROSITAT
Economia 02/07/2017

L’última factura de la construcció

Sis de cada deu euros de la llista de morosos provenen del sector immobiliari

Júlia Manresa / Albert Cadanet
4 min
L’última factura de la construcció

Madrid / BarcelonaProyectos García y Jiménez SL és una de les 2.230 empreses del sector de la construcció que apareixen a l’última llista de morosos feta pública fa dues setmanes per l’Agència Tributària espanyola. Però també és una mostra del que encara suposa per a l’Estat la crisi de la construcció: set dècimes del PIB en forma de deutes a Hisenda. Dels prop de 14.500 milions d’euros que les arques públiques esperen cobrar, més de 8.500 provenen d’empreses com Proyectos García y Jiménez, constructores, immobiliàries o promotores que si figuren a la llista és perquè deuen, com a mínim, un milió d’euros.

Així que sis de cada deu euros impagats provenen de la construcció, un sector que, si ens fixem en el nombre de deutors, suposa gairebé la meitat d’una llista de 4.549 morosos. El pes de la resta de sectors és molt més reduït. Al marge de les 2.230 empreses (49% del total) relacionades amb el totxo, n’hi ha poc més de 700 (un 15%) del sector serveis, que inclou des de companyies de turisme fins a consultores o agències de seguretat. Les segueixen les del comerç, que són poc més de 600, i la resta del pastís es reparteix en porcions molt més petites entre la indústria, l’energia, els transports o l’agricultura. El mateix pes que la indústria (un 8%) el tenen les persones a títol particular, amb habituals com l’exbanquer Mario Conde o el col·laborador televisiu Quico Matamoros.

L’última factura de la construcció

La llista també permet fer un retrat més ampli de la crisi econòmica: hi figuren mig centenar de societats dedicades a la inversió o gestió d’actius, una trentena de clubs o entitats esportives, 15 empreses relacionades amb la premsa o la televisió i quatre del cinema. Per volum de factura, però, la construcció incrementa el seu pes fins al 58% dels diners a deure mentre que serveis, comerç i indústria sumen un 34%. La resta es reparteix en porcions inferiors a un 1%.

El 30% dels deutes, a Madrid

I si Proyectos García y Jiménez SL és el perfil més representatiu de l’empresa morosa espanyola també és perquè està registrada a la Comunitat de Madrid. Per territoris, Madrid és on hi ha més empreses i persones moroses, amb un 23% del total (1.067) i un percentatge similar al que aporta al PIB del conjunt de l’Estat. La segueix Catalunya amb un 20% dels deutors de la llista (925), després Andalusia amb 704 (un 15%) i el País Valencià amb 536 (un 12%). Les comunitats amb menys morosos són Navarra (10), la Rioja (17) i el País Basc (24).

Però si ens fixem en quines comunitats acumulen més diners per pagar, la factura de Madrid es dispara molt més. A Madrid hi ha el 30% dels diners morosos, més de 4.600 milions d’euros. Com la Comunitat de Madrid, Andalusia també acumula més percentatge de diners pendents de pagar a Hisenda del que aporta al conjunt de l’economia. Empreses o persones andaluses deuen més de 2.300 milions d’euros, un 16% del total, mentre que la seva aportació al PIB és d’un 14%. En el cas de Catalunya, representa el 19% de tot el capital pendent de pagar a l’Agència Tributària, similar al seu pes al PIB.

En aquest cas, encara es pot fer una altra fotografia de l’afectació de la crisi immobiliària al territori espanyol. Navegant per la llista de morosos, crida l’atenció les poques vegades que es topa amb una empresa o persona del País Basc, la Rioja, Astúries o Navarra. De fet, cap d’aquestes comunitats suposa més d’un 1% dels diners a deure a Hisenda. A més, poques de les societats moroses d’aquestes autonomies pertanyen al sector de la construcció.

Un terç dels deutes no es cobraran

L’últim que fa de Proyectos García y Jiménez SLempresa paradigmàticaés que està en liquidació. El 35% de les empreses de la llista estan extingides, dissoltes o en liquidació. Concretament hi ha 1.486 empreses, d’un total de 4.212, que consten en una d’aquestes tres situacions. Pel que fa al volum de diners que això representa, suposen un 33% del total de la factura per pagar, ja que el deute d’aquesta mena d’empreses s’eleva fins als 5.100 milions. Això vol dir que Hisenda no cobrarà un terç de tots els diners que s’acumulen a la llista de morosos perquè les empreses en liquidació ja no poden finançar els seus deutes i es donen per incobrables. A més, el més probable és que la factura dels incobrables sigui més elevada del que reflecteix aquesta xifra, ja que hi ha moltes altres companyies en situació concursal que, si no aconsegueixen sortir amb èxit del concurs, també seran liquidades. A més, bona part d’aquestes empreses en liquidació són de la construcció, com és el cas de Proyectos García i Jiménez SL. Concretament, el 49% de totes els companyies en liquidació formen part d’aquest sector, un total de 727.

Espanya, doncs, encara no ha acabat de pagar la factura de la crisi immobiliària, que suposa un 0,7% del PIB espanyol en forma de deutes amb Hisenda (unes dècimes que servirien perquè Espanya sortís, per exemple, del procediment de dèficit excessiu supervisat per Brussel·les). A més, en molts casos l’Agència Tributària ja dona per perduts els deutes perquè venen d’empreses del totxo que sovint van néixer i morir amb la crisi i que, al marge de les xifres d’atur, també han deixat milions d’euros per pagar.

stats