Macroeconomia

Tres bones notícies (i dues taques) de l'economia catalana

El CTESC publica la memòria de l'any 2023, amb el risc de pobresa i l'accés a l'habitatge com a grans problemes

2 min
Drets Socials posa en marxa un programa pilot per combatre la pobresa energètica.

BarcelonaCreixement econòmic, ocupació i educació. Aquests són els tres factors econòmics on Catalunya apareix ben posicionada a la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2023, publicada aquest dimecres pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). L'informe, però, fa paleses les dues notes negatives que ha d'abordar l'economia catalana, que són la població en risc de pobresa i l'accés a l'habitatge. Aquests són els punts més destacats per a l'organisme que presideix Toni Mora.

Un creixement que quintuplica el de la UE

El CTESC recorda que durant el 2023 el PIB de Catalunya va créixer un 2,6%, dada que quintuplica el 0,5% de mitjana de la Unió Europea. Aquest creixement va respondre a l'increment de les exportacions, a la fortalesa del turisme i al nivell de consum de les famílies.

Aquesta situació té un segon vessant positiu pel que fa a l'IPC, ja que mentre a Catalunya els preus creixien un 3,4%, a Espanya pujaven un 3,5% i al conjunt de la zona euro l'encariment era del 5,4%.

L'ocupació resisteix

Durant el 2023, la població ocupada a Catalunya va augmentar un 3,9%, segons la memòria, i la taxa d'ocupació es va situar en "valors pròxims als dels anys anteriors a la Gran Recessió". El creixement en l'ocupació va ser més important a Catalunya que a Espanya, i es va posicionar "com la segona comunitat autònoma amb la taxa d'ocupació més elevada". La població activa (que o bé treballa o bé busca feina) va créixer un 3,1% i la població desocupada va caure un 3,6%.

La segona nota positiva en aquest àmbit fa referència a la caiguda dels assalariats amb contracte temporal: la taxa de temporalitat cau fins al 14,1%, 6,7 punts percentuals menys que el 2021, i assoleix el seu mínim des que n'hi ha dades, l'any 1987.

Fre a l'abandonament escolar

Les dades del CTESC també apunten que l'abandonament escolar prematur cau fins al 14%, millorant en tres punts percentuals el 16,9% de l'any 2022. La dada se situa per sota de l'objectiu 2020 del 15%, tot i que queda lluny de l'objectiu 2030 de la UE, que vol reduir l'abandonament prematur dels estudis al 9%.

La pobresa no afluixa

El mateix informe alerta que la taxa de risc de pobresa es manté per sobre del 24%, tot i que millora lleument i passa del 24,7% al 24,4%. Aquesta situació la pateixen especialment infants i adolescents i arriba al 32,5% en menors de 18 anys.

El CTESC calcula també que el 36% dels catalans no poden assumir despeses imprevistes i que la pobresa energètica s'ha duplicat del 9,4% al 20% entre els anys 2020 i 2023.

L'accés a l'habitatge, la nova crisi

L'informe alerta que "les condicions bàsiques d'accés a un habitatge de lloguer empitjoren", ja que la renda mitjana per família creix un 4,5% mentre que el preu del lloguer dels nous contractes augmenta un 7,1%. És per això que l'organisme reclama a la Generalitat que mantingui un esforç inversor proper als 1.000 milions anuals i que impulsi els habitatges de protecció oficial.

stats