Economia 13/04/2020

Marc Realp: “La crisi pot reforçar monopolis”

Director general de l’Autoritat Catalana de la Competència

Paula Solanas Alfaro
3 min
Marc Realp: “La crisi pot reforçar monopolis”

BarcelonaEl covid-19 ha capgirat la majoria de les dinàmiques empresarials, també la competència. L’Autoritat Catalana de la Competència és l’organisme del Govern encarregat d’evitar distorsions com els increments de preus abusius en determinats productes. Des de casa seva, a través d’una videotrucada, el seu director general, Marc Realp, explica els abusos que ja s’han observat i els que es poden produir més endavant.

Com es pot vetllar per la competència enmig d’una pandèmia?

És complicat. La situació actual és de tensions de mercat multisectorial. Hem de tenir els ulls posats a tot arreu. Per això demanem constantment a consumidors i operadors que es posin en contacte amb nosaltres davant qualsevol dubte o pràctica que considerin anticompetència. Tenim un canal de col·laboració que pot ser anònim. Per exemple, si ets un minorista que vol denunciar els preus d’un distribuïdor.

Quines anomalies han observat?

Hi ha diferents sectors i casuístiques. Com a context general, ens trobem davant una crisi sanitària i econòmica sense precedents, que en determinats sectors o productes ha generat un increment substancial de la demanda o, al revés, una reducció de l’oferta. Això comporta un desabastiment de productes i un increment de preus per la mateixa dinàmica del mercat. Hi ha un desajust entre oferta i demanda que s’ha d’equilibrar d’alguna manera.

Per exemple el material sanitari?

Això ens preocupa. Mascaretes, gels desinfectants, respiradors... Són productes dels quals és clar que hi ha desabastiment i queixes de molts consumidors per l’increment de preus desorbitat. Hem de veure si són casos puntuals d’un determinat establiment o una dinàmica del mercat. El que ens ha dit el sector farmacèutic és que els establiments no estan aplicant aquest increment i, per tant, si n’hi ha ve del proveïdor.

S’haurien de limitar els preus?

Hem de veure si en les mascaretes o aquesta mena de productes potser seria més senzill rebaixar els requeriments i establir-ne un tipus per a ús sanitari i uns requeriments bàsics per a l’ús diari al carrer. Hi ha hagut fabricants que s’han ofert ràpidament a fabricar-ne. Ajustant la regulació actual i abaixant les barreres d’entrada podem fomentar l’oferta per evitar el desajust. Amb les mascaretes, si en limitem el preu podria ser contraproduent si qui ens les ven de la Xina troba algú altre a qui les pot vendre a un preu més alt. L’única manera de contrarrestar aquest efecte és produint-les tu. És important que les administracions analitzin la regulació per permetre l’entrada de més innovació perquè aquesta es consolidi en el teixit productiu. Tradicionalment són sectors molt regulats controlats per pocs operadors i potser és el moment de rebaixar-la, evidentment mantenint els criteris de qualitat i de seguretat.

De moment l’Estat ha limitat el preu dels serveis funeraris.

En aquest cas hem vist que la intervenció pot estar justificada. Un altre sector que haurem de mirar aviat és el de la banca. Com el de les funeràries, ara hi ha molta demanda de préstecs i l’oferta és la que és. És un sector regulat i ens preocupa quin serà el comportament de la banca. En aquest àmbit i en d’altres s’ha de vigilar que les condicions econòmiques puguin arribar a estar coordinades. Tenim alguns indicis en algun sector que podria estar passant, perquè és sospitós que les condicions de cancel·lació, per exemple, siguin les mateixes.

¿Aquesta crisi ajudarà a reforçar determinats monopolis?

És probable, perquè no és una crisi econòmica, sinó sanitària. Hi ha negocis que fins i tot sent solvents poden desaparèixer. Petites pimes i empreses, tot i ser econòmicament viables, poden ser absorbides per empreses més grans perquè no tenen liquiditat. Des de l’òptica de la competència ens preocupa perquè volem que no es concentrin els mercats i, si ho fan, que sigui per eficiència econòmica, no per falta de liquiditat. Una conseqüència pot ser l’augment de la concentració en alguns sectors.

Amazon es considera un servei essencial, però una bona part del petit comerç ha hagut de tancar.

Aquí és cert que hi ha hagut un desequilibri. S’ha tancat l’espai físic i no l’online, i hem de veure si estan competint en igualtat de condicions. També caldrà observar si hi ha hagut un canvi de comportament del consumidor que es consolida.

stats