Consum
Economia 27/10/2021

Les noves obligacions de les elèctriques: més transparència i ofertes comparables

L'Estat obliga les energètiques a informar millor els usuaris

1 min
El preu de la llum no para de pujar, cosa que es reflectirà en el rebut.

BarcelonaLes elèctriques hauran de millorar la informació de les seves ofertes als consumidors. Hauran de ser més transparents i comparables perquè l'usuari pugui triar amb més coneixement. Ho regula el reial decret aprovat dimarts pel govern espanyol de mesures urgents en matèria d'energia, que publica el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i entrarà en vigor demà dijous. La nova normativa, a més de l'ampliació del bo social elèctric i tèrmic, inclou noves obligacions de les energètiques en benefici dels seus clients.

Aquestes són les principals obligacions en el mercat elèctric:
 • Avisar de les modificacions dels contractes El nou text legal indica que els usuaris hauran de ser "degudament avisats de manera transparent i comprensible de qualsevol intenció de modificar les condicions del contracte".
 • Dret de rescissió Els usuaris, davant de qualsevol modificació del contracte, el podran rescindir "sense cap cost" quan rebin l'avís.
 • Revisió de preus Els clients hauran de rebre una notificació del seu subministrador quan hi hagi una revisió de preus, encara que sigui per les condicions previstes en el contracte, amb almenys un mes d'antelació a la seva aplicació. La informació haurà de notificar-se "de manera transparent i comprensible".
 • Comparativa Les comunicacions sobre revisió de preus hauran d'incloure la comparació dels preus aplicats abans i després de la seva aplicació. La comparativa haurà d'incloure una estimació del cost anual per al client de les noves tarifes i comparar-ho amb el cost anual anterior.
 • Informació de les ofertes Les companyies hauran de publicar de manera "transparent, comparable, adequada i actualitzada" els preus de totes les seves ofertes disponibles en cada moment. Una informació que haurà d'incloure les condicions relacionades amb la fi del contracte, així com la informació sobre els serveis addicionals exigits per a la contractació de cada oferta. Aquesta informació s'haurà d'enviar també a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència perquè estiguin a disposició de tots els usuaris en l’eina del comparador que té aquest organisme a la seva web.
 • Transparència Per fer més transparent el mercat elèctric, les empreses hauran d'enviar al ministeri de Transició Ecològica, a les comunitats, a la CNMC i a la Comissió Europea, durant cinc anys, les dades de totes les transaccions dels contractes de subministrament d'electricitat, els contractes amb els clients majoristes i amb els gestors de les xarxes de transport. La informació haurà d'incloure tant la compra d'electricitat a tercers com a empreses del mateix grup.
Noves obligacions en el mercat del gas:
 • Preus S'haurà de publicar informació transparent, comparable, adequada i actualitzada dels preus aplicables a cada oferta en cada moment. També la informació sobre la fi dels contractes i els serveis addicionals que exigeixi contractar cada oferta. La informació s'haurà de remetre a la CNMC perquè pugui incorporar-la al comparador.
 • Ofertes limitades En el cas de les ofertes limitades per un temps, s'haurà d'informar dels preus de l'oferta, així com dels preus que quedaran un cop s'acabi el període de l'oferta. Els dos preus s'hauran d'anunciar amb el mateix tipus i mida de lletra, indicant clarament el període de temps en què seran aplicats.
 • Tarifes S'hauran de publicar indicant el terme fix en euros al mes i el terme variable en euros el kilowatt hora (kWh). En el cas de tarifes planes, s'hauran de publicar en el mateix format perquè així totes les tarifes siguin comparables per al consumidor. Si algun dels termes de la tarifa es calcula en referència a algun índex, s'haurà de fer públic quin és i la fórmula de càlcul "que sigui fàcilment reproduïble per l'usuari", així com l'evolució recent.
 • Penalitzacions En el cas que la rescissió del contracte tingui una penalització per a l'usuari, haurà de ser "clarament llegible sense que la diferència de la mida de lletra pugui ser superior a un 10% de la resta de la lletra que descriu l'oferta".
 • Publicitat Tota aquesta informació es facilitarà en els anuncis en els mitjans de comunicació i a la pàgina web de les energètiques, i s'haurà d'enviar a la CNMC perquè la pugui posar en el seu comparador.
 • Rescissió S'haurà d'avisar els clients de manera transparent i comprensible de qualsevol intenció de modificar els contractes i del dret de l'usuari a rescindir-lo, sense cap cost, quan rebi l'avís. Les revisions de preus s'hauran d'informar amb un mes d'antelació i hauran d'incloure una comparativa sobre com eren abans de la revisió i com quedaran, amb el cost anual que tenia abans per al client i el cost anual amb la nova tarifa.
stats