La pujada de sous pactada en convenis se situa en el 2,2% fins al març

Els salaris pugen nou dècimes per sobre de la inflació

La pujada salarial mitjana pactada en els convenis col·lectius registrats en el primer trimestre es va situar en el 2,2%, nou dècimes per sobre de la dada avançada de l'IPC interanual del març (1,3%) i també per sobre de la pujada salarial registrada un any abans (1,53%), segons dades provisionals del ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Aquest increment salarial, lleugerament més moderat que el registrat fins al febrer (2,23%), està en línia amb les directrius marcades en l'Acord Interconfederal de Negociació Col·lectiva (AENC) 2018-2020, que plantejava pujades salarials de l'entorn del 2%, més un punt percentual lligat a conceptes com la productivitat, els resultats empresarials i l'absentisme laboral.

El sou mitjà català s'allunya de l'europeu i se situa en 1.725 euros

Fins al març es van registrar 2.292 convenis col·lectius amb efectes econòmics per al 2019, 2.201 dels quals es van signar en exercicis anteriors i 91 en els tres primers mesos d'aquest any. Els primers van registrar una pujada salarial mitjana d'un 2,2%, mentre que els signats en el primer trimestre de l'any presenten una alça mitjana del 2,27%. Sumant-los tots dos, l'augment salarial mitjà de tots els convenis amb efectes econòmics el 2019 va ser del 2,20% fins al març.

Aquests 2.292 convenis donen empara a 6,7 milions de treballadors. Del conjunt de convenis, 1.718 eren d'empresa, amb efectes sobre 384.000 treballadors i una pujada salarial mitjana de l'1,49%, i 574 eren convenis sectorials, que donaven cobertura a més de 6,3 milions de treballadors, amb una pujada salarial mitjana del 2,24%.

La jornada mitjana pactada en conveni es va situar fins al març en 1.759,9 hores anuals per treballador (1.724,8 hores en els convenis d'empresa i 1.762 en els convenis d'àmbit superior).

L'estadística de Treball revela a més que fins al març es van registrar 320 inaplicacions de convenis, un 7,7% més que en el mateix període del 2018, que van afectar 5.290 treballadors, un 6,9% menys. La desvinculació dels convenis suposa la revisió de les condicions laborals a les empreses. La reforma laboral del 2012 va introduir més facilitat perquè empresaris i treballadors puguin pactar aquestes inaplicacions.