Economia 11/04/2019

La pujada de sous pactada en convenis se situa en el 2,2% fins al març

Els salaris pugen nou dècimes per sobre de la inflació

Ara
2 min
Un moment de la manifestació a la ciutat de València

BarcelonaLa pujada salarial mitjana pactada en els convenis col·lectius registrats en el primer trimestre es va situar en el 2,2%, nou dècimes per sobre de la dada avançada de l'IPC interanual del març (1,3%) i també per sobre de la pujada salarial registrada un any abans (1,53%), segons dades provisionals del ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Aquest increment salarial, lleugerament més moderat que el registrat fins al febrer (2,23%), està en línia amb les directrius marcades en l'Acord Interconfederal de Negociació Col·lectiva (AENC) 2018-2020, que plantejava pujades salarials de l'entorn del 2%, més un punt percentual lligat a conceptes com la productivitat, els resultats empresarials i l'absentisme laboral.

Fins al març es van registrar 2.292 convenis col·lectius amb efectes econòmics per al 2019, 2.201 dels quals es van signar en exercicis anteriors i 91 en els tres primers mesos d'aquest any. Els primers van registrar una pujada salarial mitjana d'un 2,2%, mentre que els signats en el primer trimestre de l'any presenten una alça mitjana del 2,27%. Sumant-los tots dos, l'augment salarial mitjà de tots els convenis amb efectes econòmics el 2019 va ser del 2,20% fins al març.

Aquests 2.292 convenis donen empara a 6,7 milions de treballadors. Del conjunt de convenis, 1.718 eren d'empresa, amb efectes sobre 384.000 treballadors i una pujada salarial mitjana de l'1,49%, i 574 eren convenis sectorials, que donaven cobertura a més de 6,3 milions de treballadors, amb una pujada salarial mitjana del 2,24%.

La jornada mitjana pactada en conveni es va situar fins al març en 1.759,9 hores anuals per treballador (1.724,8 hores en els convenis d'empresa i 1.762 en els convenis d'àmbit superior).

L'estadística de Treball revela a més que fins al març es van registrar 320 inaplicacions de convenis, un 7,7% més que en el mateix període del 2018, que van afectar 5.290 treballadors, un 6,9% menys. La desvinculació dels convenis suposa la revisió de les condicions laborals a les empreses. La reforma laboral del 2012 va introduir més facilitat perquè empresaris i treballadors puguin pactar aquestes inaplicacions.

stats