Habitatge
Economia 22/11/2022

Quines persones es podran beneficiar de les ajudes per fer front a la hipoteca?

Els canvis entraran en vigor l'1 de gener. El codi de bones pràctiques és "estructural" i el nou protocol per a la classe mitjana durarà dos anys

3 min
Promoció d'una hipoteca en una sucursal bancària.

MADRIDEl consell de ministres d'aquest dimarts ha aprovat un paquet de mesures perquè les famílies puguin fer front a l'alça de l'Euríbor. En concret, es tracta de les llars vulnerables que tenen una hipoteca a tipus variable i que poden veure augmentar-ne el cost abruptament, però també de famílies de "classe mitjana" en risc de vulnerabilitat. Les mesures que govern i banca han acordat –tot i que les entitats diuen que encara queden serrells per tancar– impliquen una modificació del codi de bones pràctiques en vigor, la creació d'un protocol addicional i, finalment, un paquet de mesures complementàries per a tots els hipotecaris deutors.

Codi de bones pràctiques

A qui afecta?

Llars amb ingressos de fins a tres cops l'IPREM (màxim de 25.200 euros anuals) que dediquin el 50% o més dels seus ingressos mensuals a pagar la hipoteca i que hagin vist incrementar la quota hipotecària un 50%.

A quines noves mesures es podran acollir?

Reestructurar el préstec per pagar un interès més baix durant els primers cinc anys, durant els quals el client encara no retorna els diners del préstec al banc i es limita a pagar l'interès. Així doncs, mentre que abans el client pagava l'Euríbor més 0,25 punts percentuals, amb la nova mesura pagaria l'Euríbor menys 0,1 punts.

També la possibilitat de demanar una segona reestructuració, i no només una com fins ara.

S'amplia en dos anys el termini per demanar la dació en pagament.

A més, aquelles famílies en què, tot i ingressar menys de 25.200 euros a l'any i dedicar un 50% de la seva renda disponible a pagar la hipoteca, l'increment de la quota hipotecària no arriba al 50%, podran accedir a una carència de dos anys del préstec (només pagaran interessos), a un tipus més favorable durant aquest període i a un allargament del termini del crèdit de fins a 7 anys.

El govern estima que hi hauria uns 300.000 hipotecats que es podrien veure beneficiats per aquests canvis.

Protocol addicional per a la "classe mitjana"

A qui afecta?

Llars amb un nivell de renda de fins a tres cops i mig l'IPREM (29.400 euros anuals) que dediquin més del 30% dels seus ingressos mensuals a pagar la hipoteca (esforç hipotecari) i en què la quota s'hagi incrementat un 20%. Tant en el codi de bones pràctiques vigent com en l'addicional hi haurà un límit del valor de l'habitatge: 300.000 euros.

A quines noves mesures es podran acollir?

Es congelarà durant 12 mesos la quota hipotecària que tinguin en vigor.

Es podrà aplicar un interès més baix sobre la carència del principal (o capital ajornat).

Es podrà ampliar el termini del crèdit fins a 7 anys.

El govern estima que hi hauria uns 700.000 hipotecats que es podrien veure beneficiats per aquests canvis.

Mesures complementàries

Totes aquestes mesures es complementen amb l'eliminació durant el 2023 de les comissions per amortització anticipada, així com la rebaixa de les despeses i les comissions per conversió del crèdit de tipus variable a fix. A més, el Banc d'Espanya haurà de fer una guia per als deutors més vulnerables, així com supervisar les mesures. Aquest bloc afectaria el conjunt de deutors hipotecaris i no només els afectats pels dos protocols.

Entitats bancàries adherides

Els protocols són d'adhesió voluntària per a les entitats i, per tant, només els han de complir si s'hi afegeixen. El govern confia que les entitats financeres s'hi adhereixin al llarg del mes de desembre perquè entrin en vigor l'1 de gener. Les entitats han demanat que les mesures no impliquin una penalització de la concessió de crèdit. Si bé el codi de bones pràctiques té una filosofia "estructural", el protocol addicional estarà en vigor 24 mesos (2 anys).

stats