Els salaris augmenten només un 0,3% a Espanya

Rajoy planteja una pujada del 4% del salari mínim, que passaria dels 707 als 735 euros

El fort ritme de recuperació econòmica que ha viscut Espanya en els últims temps segueix sense arribar a les butxaques dels treballadors. Aquest dilluns s'han sabut noves dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) que constaten que el cost laboral mitjà de les empreses per treballador i mes –un indicador que agrupa les remuneracions i les cotitzacions socials– va ser de 2.454 euros en el tercer trimestre, fet que suposa un augment del 0,4% respecte del mateix període del 2016. 

Així, la variació del cost laboral torna a estar en positiu i registra la màxima variació des del quart trimestre del 2015, quan va pujar un 1,2%.  

Durant aquest tercer trimestre (entre el juny i el setembre, anterior, doncs, a l'impacte causat pels esdeveniments polítics relacionats amb el Procés) el cost salarial, que inclou les remuneracions en metàl·lic i en espècie, es va incrementar un 0,3% respecte al 2016, i va arribar als 1.809 euros per treballador i mes. 

Els costos no salarials van assolir durant el tercer trimestre d'aquest any els 645 euros, amb un repunt interanual del 0,7%. El component més important d'aquest apartat són les cotitzacions a la Seguretat Social, que van totalitzar 595 euros, un 1,1% més que en el tercer trimestre de l'any passat.

El segon són els costos de les percepcions no salarials, que van caure un 4,8% en taxa interanual, a causa del descens de les indemnitzacions per acomiadament i d'altres percepcions no salarials. Per acabar, les subvencions i bonificacions, també incloses en els altres costos, van caure un 9,2% en taxa interanual. 

La jornada mitjana pactada en el tercer trimestre va ser de 34,8 hores per setmana i el cost laboral per hora efectiva treballada va caure un 0,4% en el tercer trimestre, i se situava en 20,11 euros, a causa de l'augment del nombre d'hores efectives treballades. 

Promesa de Rajoy

El president del govern, Mariano Rajoy, ha anunciat que oferirà als agents socials i al PSOE un gran acord a tres anys vista per elevar el salari mínim professional, actualment de 707 euros. En una entrevista a '20 Minutos' Rajoy ha afirmat que "de moment" oferirà una pujada del 4% el 2018, i que elevarà el salari mínim fins als 735 euros, així com altres augments el 2019 i el 2020. 

Això hauria de servir, segons Rajoy, per enviar "un missatge" a empresaris i sindicats, que són els que fixen el sou en la negociació col·lectiva. "Ens agradaria que els sous fossin més elevats", diu el president del govern. 

Rajoy ha afegit que espera que aquests increments del salari mínim siguin compatibles amb el creixement econòmic i la creació d'uns 450.000 llocs de feina a l'any. "Hem de començar a recuperar les rendes a un ritme que permeti crear mig milió de llocs de feina a l'any", ha dit.