El superàvit de la Seguretat Social cau un 54% fins al setembre

Els ingressos van estancar-se en 90.456 milions d'euros, mentre que les despeses van ser gairebé un 3% superiors a les de fa un any i van superar els 87.900 milions

La Seguretat Social va registrar un superàvit de 2.466,48 milions d'euros fins al setembre, la qual cosa suposa un descens del 54,76% en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons dades del ministeri d'Ocupació.

Aquest superàvit va ser resultat d'uns ingressos de 90.456,59 milions d'euros, un 0,72% més que entre el gener i el setembre del 2011, davant d'unes despeses de 87.990,11 milions, un 2,71% superiors a les de fa un any.

En termes homogenis, sense tenir en compte les transferències de l'Estat a la Seguretat Social, els ingressos no financers reflectirien un descens de l'1,84% i el superàvit fins al setembre seria de 1.446,62 milions d'euros, un 73,47% menys que l'any passat.

Les transferències de l'Estat van créixer 1.019,86 milions, de manera que a finals de setembre ja s'havien rebut el 88,28% de les aportacions totals que preveuen els pressupostos.