Contingut patrocinat
Especials 04/10/2023

Així sap Barcelona com són els turistes que la visiten: amb el rigor de les dades

Des de 2017 existeix l’Observatori del Turisme a Barcelona (OTB) ciutat i regió, la plataforma informació estadística, coneixement i intel·ligència turística de la Destinació Barcelona, tant de la capital com de la resta de la demarcació

4 min
L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió facilita i agilitza la presa de decisions a tots els actors vinculats, tant de l’àmbit públic com privat, a fi d’incrementar la competitivitat de la destinació

Barcelona és una de les destinacions més buscades a Google i encara que en els darrers 30 anys ha anat canviant el perfil dels turistes que hi arriben, sempre ha estat una ciutat amb caràcter d’internacionalitat: 8 de cada 10 turistes que rep la ciutat avui en dia són internacionals.

El treball de promoció de la destinació es realitza en base a l’anàlisi de les dades i el coneixement dels mercats emissors, així com de les tendències i el perfil dels visitants. En aquest sentit, Turisme de Barcelona acumula el coneixement estadístic periòdic més llarg que existeix quant a seguiment d’activitat turística de Barcelona ciutat: les primeres dades de perfil del turista de la ciutat, per exemple, es remunten a 1989.

Com se sap com són els seus visitants o què esperen trobar a la ciutat?

El públic dels congressos té un perfil estratègic i molt interessant per a la ciutat: acostuma a allargar la seva estada un o dos dies més enllà de l’esdeveniment i sovint va acompanyat d’altres persones no assistents

 L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió

El 2017 Barcelona presenta la plataforma d’informació estadística, coneixement i intel·ligència turística de la Destinació Barcelona: l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió (OTB). Aquest sorgeix fruit de la voluntat de cadascuna de les institucions que la conformen –Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona i Consorci Turisme de Barcelona–, per potenciar el coneixement i la intel·ligència de mercat en matèria turística.

 Tenir aquest gran coneixement de l’activitat turística és imprescindible per diferents motius; posicionar la ciutat i la regió com a referent internacional; facilitar i agilitzar la presa de decisions millorant així la seva competitivitat i la qualitat de vida de la ciutadania i contribuir a la sostenibilitat de l’activitat turística en totes les seves dimensions. L'OTB a més ofereix una visió integral de la Destinació Barcelona i conforma una eina útil i necessària per gestionar i promocionar el turisme.

La posició líder de Barcelona com a ciutat de celebració d’esdeveniments professionals s’ha consolidat al llarg de les darreres dècades, amb la celebració de congressos cada cop més diversos

Amb tres àmbits geogràfics de treball i anàlisi de dades –Barcelona ciutat, Barcelona regió (la demarcació sense el municipi de Barcelona) i, com a suma d’aquestes dues, el conjunt de la província de Barcelona–, l’Observatori no només monitoritza l’activitat turística passada, sinó que dibuixa les seves perspectives, estudia quin és el perfil i els hàbits dels turistes, elabora estudis monogràfics especialitzats i analitza la reputació online dels diferents recursos turístics del territori. A més, entre les seves línies de treball, destaca la creació i actualització d’un sistema d’indicadors de turisme sostenible (SITS-OTB), que dota d’eines, tant als agents públics com privats, per tal d’avançar cap a una destinació turística més sostenible.

 Generar coneixement per la gestió i promoció turística

De la monitorització, avaluació i descripció del conjunt de dades acumulades històricament, se’n desprèn una gran conclusió, i és que viatjar per motius vacacionals s’ha democratitzat. En aquest sentit, a Barcelona ciutat, com arreu del món, el turisme d’oci o vacances ha anat guanyant pes per sobre del de negocis. 

Motiu del viatge

Per incidir en els diferents nínxols de mercat, evitar la dependència d’un de sol i redistribuir millor l’arribada de visitants en temps i espai, la promoció turística s’ha basat en una estratègia de diversificació i segmentació. Gastronomia, cultura, natura, mar, muntanya, turisme actiu, ciència, arquitectura, compres, etc. conformen actualment el relat de la ciutat i l’expandeixen a la resta del territori amb projectes com, per exemple, “Barcelona és molt més”.

País de residencia dels turistes

Barcelona i els seus visitants

La marca Barcelona és tan potent que fins i tot la coneix qui no l’ha visitat. A diferència de la majoria de destinacions urbanes europees, el turisme internacional sempre ha estat el predominant. Mercats de proximitat com França, Itàlia, el Regne Unit i Alemanya han estat, històricament, els més interessats per la destinació, però en l’última dècada, turistes d’Estats Units i asiàtics han crescut considerablement, fins al punt que els americans han ocupat, en diverses ocasions, el primer lloc de turistes internacionals a la ciutat. 

La qualitat de la connectivitat aèria i la infraestructura d’allotjament ha millorat la competitivitat de la destinació respecte a d’altres. Des de 1993, l’oferta d’allotjament ha crescut, especialment la dels hotels de categories superiors: actualment un 80% de la planta hotelera té 4 i 5 estrelles, fet que ha influït de manera destacada en l’atracció de visitants Premium.

Nombre d'hotels

L’evolució del turisme ha comportat alguns canvis en el perfil de les persones que visiten la ciutat. Amb una mitjana de 34 anys, el públic és ara més jove, s’està més temps -4,8 nits- i viatja més en parella. Així mateix, la despesa durant l’estada també s’ha incrementat i diversificat: la cultura i les compres han guanyat pes respecte a la gastronomia, gràcies a un interès creixent per l’oferta cultural i comercial de la ciutat. De fet, l’arquitectura, la cultura i l’entreteniment són els aspectes més ben valorats pels turistes.

Distribució de la despesa durant l’estada
Barcelona com a ciutat d’esdeveniments professionals

La posició líder de Barcelona com a ciutat de celebració d’esdeveniments professionals s’ha consolidat al llarg de les darreres dècades, amb la celebració de congressos cada cop més diversos: als de ciència i medicina, que continuen formant el gruix dels esdeveniment associatius que se celebren avui a Barcelona, cal sumar-hi aquells relacionats amb la tecnologia i la innovació, que s’han incorporat amb força els últims anys. 

El públic dels congressos té un perfil estratègic i molt interessant per a la ciutat: acostuma a allargar la seva estada un o dos dies més enllà de l’esdeveniment i sovint va acompanyat d’altres persones no assistents. Destacable és també la seva despesa durant l’estada: sense comptar el viatge i la inscripció, cada congressista deixa una mitjana de 1.205€ a la ciutat.  

 En un context de canvi constant de l’activitat turística, la gestió i promoció de la destinació passa ineludiblement per la captació i gestió de les dades i per la generació de coneixement que aporti anàlisi, descripció i avaluació de l’activitat, monitoritzant-la de forma intel·ligent i transversal.

D'aquesta manera, l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió facilita i agilitza la presa de decisions a tots els actors vinculats, tant de l’àmbit públic com privat, a fi d’incrementar la competitivitat de la destinació, millorar l’economia del visitant i treballar per un futur més sostenible del turisme a casa nostra.

Més informació a https://www.observatoriturisme.barcelona/

L’evolució del turisme ha comportat alguns canvis en el perfil de les persones que visiten la ciutat. Amb una mitjana de 34 anys, el públic és ara més jove

 

stats