Internet Segura, el programa per conscienciar sobre la seguretat a les xarxes

El lidera el CESICAT i hi treballa de manera transversal amb Ensenyament, l’Agència Catalana del Consum i els Mossos

Actualment, en el temps de llegir un article de 5 minuts aproximadament, Amazon completa vendes online per valor de 415.000 $, es publiquen 1.736.110 fotografies a Instagram, es descarreguen 240.000 aplis i s’envien més d’un bilió de correus electrònics.

La revolució digital que estem experimentant ens aboca a un canvi de model dels nostres hàbits, dels nostres comportaments i de la societat en general, tant els grans com els menuts. I tots ens hi hem de poder moure amb seguretat, però els infants i joves no sempre són conscients de les oportunitats i riscos de la xarxa.

El programa Internet Segura és l’actuació programàtica del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) per mitjà del qual la Generalitat du a terme una tasca de sensibilització i conscienciació a tota la societat catalana en seguretat a la xarxa. El CESICAT lidera i impulsa el programa Internet Segura, treballant transversalment amb el Departament d’Ensenyament, la Direcció General d’Atenció a Ia Infància i l’Adolescència (DGAIA), l’Agència Catalana del Consum (ACC), Mossos d’Esquadra, CAC i APDCAT. Compta amb convenis de col·laboració amb altres programes com mSchools de la Mobile World Capital, i amb ajuntaments i universitats catalanes.

Internet Segura pretén construir una influència atractiva i cooperativa en aquells actors que necessitem que traslladin la temàtica de la sensibilització i la conscienciació en seguretat a la xarxa a tota la societat catalana. Principalment fins ara és coneguda per les accions de conscienciació i sensibilització als centres educatius, associacions de mares i pares dels alumnes i professionals de diferents àmbits que treballen amb menors.

I és que és aquest àmbit el que més cal sensibilitzar sobre la importància d’aplicar bons hàbits a l’hora de navegar i utilitzar les xarxes socials. El programa impulsa consells i recomanacions mitjançant les eines a través de diferents canals de difusió a diferents públics objectius per minimitzar el risc a què s’exposa qualsevol usuari quan navega per Internet o fa ús de les TIC.

Des de 2010 el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) impulsa i lidera aquesta iniciativa amb campanyes específiques com A Internet posa-hi seny!, participant en el Safer Internet Programme de la Comissió Europea, actualment l’anomenat Better Internet for Kids dins del Connecting Europe Facility, i amb la cooperació i treball conjunt de diferents actors a Catalunya. Durant aquest temps s’han desenvolupat aspectes de conscienciació a diferents col·lectius, de participació dels joves en abordar debats sobre la xarxa, de línies de suport a infants i adolescents, de problemàtiques que es canalitzen al Telèfon 116 111 Infància Respon i de línies de denúncia a continguts problemàtics.

LÍNIES D'ACTUACIÓ

1. La sensibilització i dinamització a través del web internetsegura.cat, les xarxes socials i els mitjans de comunicació. Es difonen propostes en positiu per a activar la ciutadania cap a l’autoprotecció i el civisme digital en l’ús d’Internet. Es posa especial èmfasi en la classificació de continguts i el seguiment de riscos, així com en la col·laboració en la denúncia i promoció de la retirada de contingut il·legal a la xarxa i cooperació amb entitats catalanes per a lluitar contra l’abús i l’explotació sexual infantil.

2. El disseny d’accions formatives per a col·lectius específics a través de diferents col·laboradors dins de diferents programes de suport. S’arriba a estudiants de primària i secundària, les famílies i AMPAs, claustres de professors... amb tallers i xerrades. També usuaris de l’administració pública (principalment Generalitat) en aspectes de ciberseguretat.

3. Presència en esdeveniments de gran format per arribar directament a infants i joves, amb activitats a la Festa dels Súpers de la CCMA, al Festival de la Infància de Fira de Barcelona, o més recentment al YoMo, del Mobile World Congress, per exemple. A nivell europeu es fa seguiment i es participa de les línies de treball dels grups Insafe & Inhope Safer Internet, centres europeus exposats a la plataforma www.betterinternetforkids.eu, Safer Internet Day Committess and Supporters, BIK Youth Representatives i dels grups de treball d’European Schoolnet: eSafety Label, eTwinning i Erasmus+.

4. Elaboració de continguts que es posen a disposició, presencialment o en entorns virtuals, de professionals que treballen amb menors i que volen fer arribar la conscienciació de la seguretat a la xarxa. A través de la formació de formadors: la manera com arribar als mateixos joves amb materials específics (vídeos, infografies, díptics, articles...).

RECURSOS AL PORTAL 'INTERNETSEGURA.CAT'

El programa Internet Segura ofereix diferents recursos, tant per a menors i joves com per a famílies i educadors, a través del seu portal web internetsegura.cat i les mateixes xarxes socials.
Per sensibilitzar els menors i els seus pares o tutors sobre la importància d’aplicar el seny i la precaució a l’hora de navegar per la xarxa, el programa Internet Segura proposa, per exemple, una sèrie de jocs adaptats a diferents franges d’edat en què s’exposen les principals situacions de risc amb què es pot trobar un menor quan navega per Internet o fa ús d’altres eines TIC.

Aquests jocs, dedicats als primers passos per la xarxa, el ciberassetjament, l’ús segur dels dispositius mòbils, com jugar a Internet de forma segura i l’adquisició d’hàbits de compra segura, es poden trobar, juntament amb altres materials didàctics, consells i recomanacions, a internetsegura.cat, el portal web del programa.

La web i els canals de Facebook i Twitter (@internetambseny) ajuden els joves a resoldre els possibles conflictes o problemes que els sorgeixen en l’ús d’Internet, ja sigui des de l’ordinador com des d’un mòbil o tauleta, i ofereixen recursos amb guies i recomanacions sobre l’ús segur de les eines tant per a joves com per a famílies i educadors.

Més continguts de