UPC: DIA MUNDIAL DE LES NENES
Microsites 10/10/2020

“Cal mostrar a les noies com poden canviar el món amb les professions STEAM”

Entrevista a Gemma Fargas Ribas, vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech

Olga Vallejo
4 min
“Cal mostrar a les noies com poden canviar el món amb  les professions STEAM”

“Atreure talent femení és una prioritat per a la UPC”, afirma Gemma Fargas Ribas, vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC). “En un món cada vegada més tecnològic -afegeix-, necessitem que la contribució de dones i homes sigui igualitària; s’han d’integrar les diferents necessitats i preferències per raó de sexe i gènere per arribar al disseny de solucions que vagin més enllà del punt de vista androcèntric. Per això, un dels nostres objectius és augmentar el nombre de noies que cursen estudis STEAM”.

L’existència de referents és clau perquè es despertin les vocacions de les futures enginyeres, arquitectes, tecnòlogues i científiques, que associïn l’enginyeria i la tecnologia a les dones i visualitzin aquests perfils professionals als mitjans de comunicació, a les xarxes socials i a les esferes de la realitat política, laboral, econòmica, social i cultural. Cal també trencar els estereotips de gènere en les professions STEAM empoderant les noves generacions i fent-les coneixedores de la incidència que tenen en la societat, tant en la qualitat de vida de les persones com en la sostenibilitat del nostre planeta. “El programa Aquí STEAM UPC que oferim als centres educatius de primària i secundària permet que joves d’entre 9 i 14 anys puguin conèixer de primera mà projectes que desenvolupem per donar respostes a reptes reals. Cal acostar a les aules les nostres pròpies vivències per tal de fer-hi arribar no tan sols l’experiència sinó l’emoció i, d’aquesta manera, incentivar l’interès cap als àmbits STEAM”, insisteix la vicerectora.

La universitat també està treballant en la integració efectiva de la perspectiva de gènere en els plans d’estudi en base al document marc aprovat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que estableix pautes i recomanacions per oferir una formació acadèmica sense biaixos de gènere, orientada a desenvolupar un raonament crític i un compromís social cap a la no discriminació i a la igualtat de dones i homes.

La UPC va engegar el 2018 el programa d’exempcions docents per a la intensificació en la recerca després d’un permís maternal. La iniciativa, que el 2019 amplia i millora les condicions inicials, permet a les persones que ho sol·licitin sis mesos de dedicació a la investigació sense hores de docència, per així poder dedicar-se plenament als projectes que desenvolupen. Un recurs que té com a objectiu actuar com a mesura correctora a les barreres existents que dificulten la carrera acadèmica de les dones dins la mateixa universitat. Per a les dones que han començat la vida professional o estan a punt de fer-ho, ofereixen el programa de mentoria M2m. “A la UPC despleguem totes les eines al nostre abast per impulsar les vocacions STEAM entre les noies i per promoure la seva carrera professional dins i fora de la universitat”, conclou Fargas.

“Cal mostrar a les noies com poden canviar el món amb  les professions STEAM”

CLUB DE DONES POLITÈCNIQUES

La comunitat UPC Alumni acull el Club de Dones Politècniques pel Canvi Professional (@DonesPoliTech), que fomenta la carrera professional de les dones politècniques amb activitats de valor afegit com taules rodones, trobades de networking, sessions de coaching, tallers i, des de fa 8 anys, el programa de mentoria M2m, per fomentar el desenvolupament personal i professional en l’àmbit acadèmic i en l’empresarial de les estudiants i dones titulades a la UPC.

El programa s’organitza a partir de parelles de mentores i mentorades. Les mentores són dones que han desenvolupat una carrera professional en l’entorn empresarial o acadèmic en els àmbits de coneixement de la UPC i que aporten la seva experiència, i les mentorades són estudiants d’últim curs de grau, màster o doctorat, o bé titulades amb un màxim de 4 anys d’experiència. “Es realitzen diferents sessions anuals, que ara han passat a ser virtuals per la pandèmia, i cada parella es troba un cop al mes. L’èxit es deu a la participació de les mentores que hi col·laboren, ja que la seva implicació i dedicació és cabdal. Tenim la sort de gaudir d’un col·lectiu de mentorades molt ben preparades, de manera que és molt important ajudar-les i acompanyar-les en el seu desenvolupament i empoderament: elles són el talent femení del futur. L’experiència és molt enriquidora per a ambdues parts i s’estableixen vincles molt bonics”, assegura Mireia Hernan, responsable de l’Agenda 2030 a Aigües de Barcelona i presidenta del Club de Dones Politècniques.

“Cal mostrar a les noies com poden canviar el món amb  les professions STEAM”

+NOIES TIC

En el marc de les diferents iniciatives Aquí STEAM UPC, destaca el projecte +Noies TIC, engegat fa uns anys amb l’objectiu de fomentar els estudis de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) incentivant que hi hagi més estudiants de secundària i batxillerat interessades en la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, l’arquitectura i les matemàtiques. Organitzen activitats diverses, com visites a centres de secundària, i conviden grups de noies als diferents campus de la UPC: “És una oportunitat per fer tallers i taules rodones, mostrar el paper de les TIC en la societat, donar visibilitat a les professionals STEAM, que coneguin investigadores i professores del sector, i alhora despertar vocacions”, explica Núria Castell Ariño, exdegana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC i coordinadora de +Noies TIC, que ha vist reconeguda la seva tasca amb una menció honorífica dels Premis Sant Jordi 2020 de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), en la modalitat Premi Creu Casas. Dones per canviar el món.

stats